สายการบินไทย (TG)
สายการบิน
ญี่ปุ่น
ประเทศ

ทัวร์ญี่ปุ่น : ทัวร์ใบไม้เปลี่ยนสีที่ญี่ปุ่น AUTUMN IN TOHOKU 7 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง :  

ประเทศ : ญี่ปุ่น

สายการบิน : สายการบินไทย (TG)

ราคา :  

โตเกียว – ฮิตาชินากะ – นิกโก้ – คาเนยามะ – ไอสึยานาอิสึ – มิชิมะ ไอสึวากามัตสึ – ซาโอะ – ยามางะตะ – เซนได – โตเกียว

มหัศจรรย์สีสันแห่งฤดูกาลใบไม้เปลี่ยนสีเปิดเส้นทางใหม่ OKU – AIZU เที่ยวก่อนใครกับ เร้นจ์ เจ้าแรกเจ้าเดียวในประเทศไทยสัมผัสการนั่งรถไฟหัวกระสุน Shinkansen จากเซนได สู่ กรุงโตเกียวชมทุ่งโคเชีย พืชพันธุ์สีสันสวยงามมหัศจรรย์แห่งฤดูใบไม้ร่วง ณ สวนฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์คนั่งกระเช้าชม ทะเลสาบห้าสี ยลโฉมความงามปากปล่องภูเขาไฟ เมืองซาโอะสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค หมู่บ้านกินซัน ออนเซน ตามรอยละครญี่ปุ่นชื่อดังเรื่อง “โอชิน”ชมปราสาทอาโอบะ ที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2สู่เมืองมรดกโลกทางธรรมชาติ ชมสะพานแดงชินเคียว สัญลักษณ์แห่งเมืองนิกโก้ช้อปเพลินๆ กับแหล่งช้อปปิ้งสุดฮิตติดอันดับของกรุงโตเกียว และ มิตซุย เอ้าท์เล็ต เมืองเซนไดผ่อนคลายไปกับการแช่ออนเซ็นเพื่อสุขภาพต้นตำรับญี่ปุ่นแท้ๆพักผ่อนที่พักสไตล์เรียวกังและโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาว+ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

– จุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ ท่ามกลางหุบเขาใบไม้เปลี่ยนสี

– จุดชมวิวหมู่บ้านโอชิ เมืองคาเนยามะ ความสวยงามราวกับภาพวาด

– เยี่ยมเยือนบ้านเกิดมาสคอตชื่อดัง “อากะเบโกะ” ตำนานกำเนิดวัดเอ็นโซจิ

– สนุกกับการทำขนมท้องถิ่น  “อาวะมันจู” ขนมชื่อดังเมืองไอสึยานาอิสึ

– ห้ามพลาดลิ้มรส “บาซาชิ หรือ ซาซิมิเนื้อม้า” อาหารท้องถิ่นโอกุไอสึ

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – โตเกียว(นาริตะ)

20.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 เคาท์เตอร์สายการบินไทย เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.50 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่  TG 642

 

2

วันที่สองของการเดินทาง

โตเกียว – ฮิตาชินากะ – ฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค – นิกโก้ – ชมเมือง – คินูกาว่า

08.10 น. เดินทางถึง กรุงโตเกียว (Tokyo) ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฮิตาชินากา (HITACHINAGA) (120 กิโลเมตร) เมืองฮิตาชินากะ เป็นเมืองที่ ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะชื่อเสียงของ“เนินเขาโคเชีย” (Kochia Hill) ในเขตสวนฮิตาชิ ซีไซด์ (Hitachi Seaside Park) สวนดอกไม้ที่ถือว่าเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองฮิตาชินากะ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3.5 เฮกตาร์ และดอกไม้ที่ปลูกในสวนก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล

นำท่านชมทุ่งสีแดงที่เต็มไปด้วยดอกโคเชียร์ (Kochia) ที่สวยงามมากที่สุดในช่วงฤดูใบไม้ผลิที่ สวนริมทะเลฮิตาชิ ซีไซด์ ปาร์ค (Hitachi Seaside Park) หรือสวนฮิตาชิ (Hitachi Park) เป็นสวนริมทะเลขนาดใหญ่ ที่มีชื่อเสียงด้านทุ่งดอกไม้ที่สวยงาม โดยเฉพาะทุ่งดอกโคเชีย(Kochia) ที่โดยปกติจะมีสีเขียว และจะเปลี่ยนเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงอยู่ที่ เมืองฮิตาชินากา (Hitachinaka) ของจังหวัดอิบารากิ สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีเพราะจะมีดอกไม้ สายพันธ์ต่างๆที่จะสลับกันบานตลอดเวลา รวมทั้งยังมีโซนของสวนสนุกที่ชื่อว่า Pleasure Garden เปิดให้บริการตลอดเวลาด้วย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองนิกโก้ (NIKKO) (120 กิโลเมตร) เป็นเมืองมรดกโลก ที่มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานตั้งแต่สมัยเอโดะโชกุนตระกูลโทคุกาวา (Tokugawa) ได้วางเมืองนิกโก้ให้เป็นเมืองฝ่ายเหนือ มีการสร้างวัดและศาลเจ้าสวยงามหลายแห่งโชกุนก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองนิกโก้ หลังจากโชกุนได้เสียชีวิตมีการสร้างสุสานโชกุนที่เมืองนิกโก้ ซึ่งเป็น 1 ในสุสานที่สวยงามของญี่ปุ่น

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ (EDO WONDERLAND) ซึ่งภายในจำลองสถานที่  สำคัญๆในยุคสมัยเอโดะเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น หมู่บ้าน สะพาน ร้านอาหารต่างๆ

กิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง ร้านย้อมผ้า แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่างๆ อาทิเช่น นินจา ซามูไร เจ้าเมือง ชุด เกราะ กิโมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์ โรงละครนินจา โรงละครศิลปะประเพณี วัฒนธรรมสมัยเอโดะ มีกิจกรรมทดลองเล่น เช่น การยิงธนู ปาดาวกระจาย ฯลฯ เป็นต้น อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับหมู่บ้านจำลองยุคสมัยเอโดะ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านชม ศาลเจ้าโทโชกุ (TOSHOGU SHRINE) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1636 โดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอะมิสึเพื่อเป็นที่ประดิษฐานอัฐิของโชกุนโตกุกาว่า อิเอะยาสึซึ่งเป็นโชกุนคนแรกของรัฐบาลเอโดะ เอกลักษณ์โดดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้ คือความงดงามของสถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุต่างๆ ในยุคเอโดะ เช่น งานแกะสลักจากไม้ตามส่วนต่างๆของศาลเจ้ากว่า 5,000 ชิ้น รองลงมาคือ ภาพเขียนตามเพดาน และฝาผนังที่งดงามอ่อนช้อย ซึ่งยังมีผนังอีกหลายส่วนที่ใช้ทองคำแท้ประดับ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้รับประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปี ค.ศ.1999

นำท่านผ่านชม สะพานแดงชินเคียว (Shinkyo Bridge) สะพานศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของเมืองนิกโก้ เป็น 1 ใน 3 ของสะพานที่สวยที่สุดของประเทศญี่ปุ่นร่วมกับสะพานคินไตเคียว ที่อิวาคูนิ กับสะพานซารุฮาชิ ที่ยามานาชิ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Kinugawa Sunshine Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าหลังจากรับประทานอาหารค่ำท่านสามารถ แช่ออนเซ็น (Onsen) ณ ที่พัก ที่มีทั้งออนเซ็นในอาคารและแบบกลางแจ้ง เพื่อผ่อนคลายร่างกายจากอาการปวดเมื่อยล้าได้และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าในน้ำน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และเลือดลมไหลเวียนได้ดี

3

วันที่สามของการเดินทาง

นิกโก้ – คาเนยามะ – จุดชมวิวหมู่บ้านโอชิ – ยานาอิสึ – ชมเมือง กิจกรรมทำขนมอาวะมันจู – ยานาอิสึ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

Photo by T.Yuge
นำท่านเดินทางสู่ เมืองคาเนยามะ (KANEYAMA) (120 กิโลเมตร) เมืองต้องมนต์ท่ามกลางหุบเขาและแม่น้ำทาดามิ กับความเงียบสงบที่เหมาะเหมาะแก่การมาพักผ่อน

จากนั้นนำท่าน จุดชมวิวหมู่บ้านโอชิ (Oshi Village View Point) วิวสวยงามราวกับภาพวาด เบื้องหลังเป็นภูเขาสูงตระหง่าน ตัดกับสายน้ำที่ไหลผ่าน เป็นมุมที่สวยงามมากๆ อิสระให้ท่านถ่ายภาพจนได้เวลาอันควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองยานาอิสึ (YANAIZU) (30 กิโลเมตร) เมืองเล็กๆอันเงียบสงบมีความดั้งเดิมและกลิ่นไอของความเป็นเมืองชนบทที่มีเสน่ห์ชวนหลงไหลเป็นอย่างมาโดยเฉพาะสัญลักษณ์ที่โดดเด่นก็คือ สะพาน  แดงข้ามแม่น้ำทาดามิ เป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามมาก ถือเป็นเมืองเล็กๆที่ขึ้นชื่อมากๆ เนื่องจากมีขนมที่อร่อยและเป็นบ้านเกิดของมาสคอตชื่อดังอีกด้วย

 

นำท่านขึ้นชม วัดเอ็นโซจิ (ENZO-JI) วัดเก่าแก่ตั้งอยู่บนเขา ซึ่งเป็นวัดต้นกำเนิดของมาสคอต ชื่อดัง อากะเบโกะ (AKABEKO) อากะ แปลว่า สีแดง เบโกะ แปลว่า วัว ตำนานเล่าว่าเมื่อในครั้งที่สร้างวัดเอ็นโซจิมีการตัดต้นไม้ใหญ่จากในหุบเขาและทำการโยนไม้ลงแม่น้ำเพื่อให้ไม้ไหลตามน้ำมาจนถึงหน้าวัดชาวบ้านจึงช่วยกันนำไม้ขึ้นมาบนเขาที่ตั้งของวัดในปัจจุบัน แต่ต้นไม้มีขนาดใหญ่และหนักมากทันใดนั้นก็มีวัวสีแดงมาช่วยดันต้นไม้ทำให้ชาวบ้านนำไม้ขึ้นมาได้สำเร็จ วัวแดงตัวนั้นจึงได้รับความยกย่องนับถือจากชาวบ้านในเมืองนั้นจนใน ปัจจุบันจึงเป็นทั้งมาสคอตและเครื่องราง สัญลักษณ์ของจังหวัดฟุกุชิมะ และวัดนี้ยังเป็นสถานที่จัดประเพณีนาโนคะโดฮาดากะไมริพิธีกรรมแห่งความกล้าหาญที่จัดขึ้นทุกวันที่ 7 มกราคม เวลา 20.30 จะมีเสียงฆ้องที่ดังกังวานขึ้นในวัดคือสัญญาณจากชายที่นุ่งผ้าเตี่ยวเพียงผืนเดียวไว้ที่ท่อนล่างที่พากันปีนขึ้นไปเพื่อตีฆ้องขนาดใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยปักเป่าสิ่งชั่วร้าย สมปรารถนา การงานรุ่งเรือง และมีโชคตลอดปี นอกจากนี้ภายในวัดยังมีชื่อว่าเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของวัดเอ็นโซจิ สามารถมองลงมาเพื่อชมสะพานแดงและแม่น้ำทาดามิ มุมนี้ถือว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามของวัดเอ็นโซจิ

จากนั้นนำท่านเดินเล่นชม เมืองยานาอิซึ (YANAIZU) เมืองเล็กๆที่มีความเงียบสงบได้บรรยากาศญี่ปุ่นแบบดั้งเดิมพิเศษ!! ให้ท่านได้ลงมือทำอาวะมันจูด้วยตัวเอง อาวะมันจูเป็นขนมท้องถิ่นเก่าแก่และขึ้นชื่อของเมืองยานาอิสึ อาวะมันจู หรือ ซาลาเปาที่ทำจากข้าวฟ่างข้างเป็นไส้ถั่วแดง ซึ่งทำขึ้นครั้งแรกเมื่อ 180 ปีก่อน เนื่องจากย่านนี้เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ขึ้นอย่างต่อเนื่องเจ้าอาวาสวัดเอ็นโซจิจึงให้ร้านทำขนมที่ตั้งอยู่หน้าวัดทำซาลาเปาอาวะมันจูขึ้นโดยอธิษฐานไม่ให้เกิดไฟไหม้อีก แล้วจึงนำไปสักการะพระพุทธรูป จึงเป็นที่มาของอาวะมันจู

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม พิเศษ !! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติของบาซาชิ หรือ ซาซิมิเนื้อม้า (Basashi) ซึ่งเป็นวัตถุดิบท้องถิ่นของเมืองไอสึยานาอิสึ จะนิยมทานคู่กับ ขิง กระเทียมและซอสถั่วเหลือง ที่มาเมืองไอสึยานาอิสึแล้วต้องลิ้มรสให้ได้  ** สำหรับท่านที่ไม่รับประทานเนื้อ ท่านสามารถเลือกเมนูอื่นๆได้ **

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Seiryunoyado Kawachi ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

หลังจากรับประทานอาหารค่ำ ท่านสามารถ แช่ออนเซ็น (Onsen) ณ ที่พัก ที่มีทั้งออนเซ็นในอาคารและแบบกลางแจ้ง เพื่อผ่อนคลายร่างกายจากอาการปวดเมื่อยล้าได้และชาวญี่ปุ่นยังเชื่อกันว่าในน้ำน้ำแร่นั้นจะอุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ทำให้ผิวพรรณสดใส สุขภาพดี และเลือดลมไหลเวียนได้ดี

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ยานาอิสึ – มิชิมะจุดชมวิวรถไฟสายทาดามิ – ไอสึวากามัตสึ ชมเมือง – ซาโอะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองมิชิมะ (MISHIMA) (10 กิโลเมตร) ชมวิวแสนโรแมนติกของรถไฟสายทาดามิ (TADAMI)

ณ จุดชมวิว (Tadami River First Bridge viewpoint)  รถไฟจะเดินมายังจุดชมวิวนี้ตามตารางเวลาที่กำหนดไว้ทุกวัน จะวิ่งพาดผ่านสะพานข้ามแม่น้ำทาดามิและหายลับตาไปยังเทือกเขาใบไม้เปลี่ยนสีที่มีสีสันสวยงาม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองไอสึวากามัตสึ (AIZUWAKAMATSU) (40 กิโลเมตร) เมืองแห่งซามูไรซึ่งเคยมีความรุ่งเรืองเป็นที่รู้จักในฐานะของเมืองแห่งปราสาทในแคว้นไอสึทางตอนเหนือของญี่ปุ่นในยุคเอโดะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเข้าชม ปราสาทซึรุงะ (TSURUGA CASTLE) ซึ่งมีความหมายว่า ปราสาทนกกระเรียน ปราสาท  แห่งนี้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ.1384 และผ่านเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์มามากมาย ทําให้โดนทําลายและสร้างขึ้นใหม่หลายครั้ง โดยครั้งล่าสุดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี ค.ศ.1964 ปัจจุบันปราสาทซึรุงะ ได้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์ของเมืองไอสึวากามัตสึ รวมทั้งเครื่องเขินและดาบโบราณต่างๆ  และบนชั้น 5 ของปราสาทเป็นจุดชมวิว ให้ท่านได้ชมทิวทัศน์อันงดงามของตัวเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขารอบด้าน จนกระทั่งได้เวลา  อันสมควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ (ZAO) (150 กิโลเมตร) เมืองที่ตั้งอยู่ทางใต้ของแนวเทือกเขาโออุ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Miyagi Zao Royal Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

ซาโอะ – ชมเมือง – สนุกกับการวาดลายบนตุ๊กตาไม้โคเคชิ – ยามางะตะ  กิมซันออนเซ็น – เซนได – ช้อปปิ้ง – เซนได

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชมความงามแปลกตาของฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ณ ภูเขาไฟซาโอะ (ZAO VOLCANO) จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคโทโฮคุ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติหลากหลายสีสันของป่าเขาในฤดูใบไม้ร่วง จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา ให้ท่านได้ชมทัศนียภาพอันสวยงามของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีไปยังยอดเขาที่ระดับความสูง1,736 เมตร ด้านบนประดิษฐานพระพุทธรูปจิโสะองค์ใหญ่ แกะสลักจากหินคาดผ้าเอี๊ยมสีแดงไว้ที่หน้าอกเพื่อเป็นการอุทิศให้กับทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้ง

นอกจากนี้ยังมีทะเลสาบบริเวณปากปล่องภูเขาไฟซาโอะคือ ทะเลสาบโอกามะ หรือทะเลสาบห้าสี ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนไปทุกฤดูกาล เป็นทะเลสาบที่เกิดจากการยุบตัวของปากปล่องภูเขาไฟเป็นหลุมคล้ายหม้อ โดยตรงบริเวณปากปล่องที่มีน้ำสีเขียวขังอยู่ จนเป็นดั่งทะเลสาบมรกต และเมื่อยามแสงของดวงอาทิตย์กระทบลงมายังทะเลสาบมรกตนั้น จะปรากฏความงามของ 5 เฉดสี จนได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์โคเคชิ (AKIU TRADITIONAL CRAFT VILLAGE) เป็นที่รวบรวมตุ๊กตาไม้โคเคชิของขึ้นชื่อในภูมิภาคโทโฮคุเอาไว้มากมายเป็นตุ๊กตาไม้โบราณสืบทอดมาหลายร้อยปีโดยลักษณะของตุ๊กตาโคเคชิ นั้นจะมีส่วนหัว และ ลำตัว เท่านั้น ไม่มีแขนขา โดยลวดลายที่วาดลงไปนั้นถ้าเป็นของช่างฝีมือที่มีชื่อเสียง ราคาของตุ๊กตาก็จะสูงขึ้นตามลวดลายที่ได้วาดลงบนตัวตุ๊กตา ชาวญี่ปุ่นนิยมมอบตุ๊กตาโคเคขิเป็นของขวัญสำหรับเด็กแรกเกิด เพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรงและถือเป็นเครื่องรางปกป้องบ้านจากภูตผีปีศาจอีกด้วย แต่สำหรับชาวสวนเชื่อว่าจะทำให้พืชผลอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

สนุกสนานกับกิจกรรมพิเศษสำหรับทุกท่าน สนุกกับการวาดลายบนตุ๊กตาไม้โคเคชิ ลักษณะเด่นของตุ๊กตาแบบนี้ก็คือ หัวโตและลำตัวตรง ทรงผมมักวาดเป็นรูปแบบของคนสมัยก่อนใบหน้าสื่อถึงผู้แกะสลักในตอนนั้น ในส่วนของฐานต้องมีชื่อของช่างแกะสลักไว้ด้วย

Photo by journey-of-japan.com/article/214/en

ให้ท่านได้สนุกสนานกับการวาดตุ๊กตาโคเคชิ โดยมีผู้เชี่ยวชาญในการวาดมาสอนวิธีการวาดตุ๊กตา และ ท่านสามารถนำตุ๊กตาตัวที่วาดกลับมาเป็นของที่ระลึกได้ท่านละ 1 ตัว

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองยามางะตะ (YAMAGATA) (90 กิโลเมตร) เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในแถบชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น (Sea of Japan coast) ตั้งอยู่ทิศใต้ของภูมิภาคโทโฮคุ เมืองหลัก คือ เมืองยามากาตะ(Yamagata City) จังหวัดนี้มีชื่อเสียงของผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะเชอร์รี่ แหล่งน้ำพุร้อน ความเป็นชนบท และความงามของธรรมชาติ

นำท่านเข้าชม หมู่บ้านที่เป็นไฮไลท์ของเมืองยามากาตะ กินซัน ออนเซน (Ginzan Onsen) เมือง   น้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขา จุดเด่นของที่นี่คือมีน้ำใสสะอาด และเคยเป็นเหมืองแร่เงินมาก่อน หมู่บ้านออนเซ็นที่ยังคงหลงเหลืออาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิม โดยอบอวลไปด้วยบรรยากาศสไตล์ญี่ปุ่นช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียงเป็นเครื่องปั้นที่มีสีน้ำเงินเข้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ เดินเล่นไปตามถนนเล็กๆ บนสองฝั่งของแม่น้ำกินซันที่เต็มไปด้วยที่พักสไตล์เรียวกัง และ สะพานข้ามแม่น้ำกินซันแห่งนี้ยังที่ถือว่าเป็น 1 ใน 10 ของสะพานข้ามแม่น้ำขนาดเล็กที่วิวดีที่สุด ซึ่งเคยใช้เป็น สถานที่ถ่ายทำละครทีวีอันโด่งดังเรื่อง “โอชิน (Oshin)” และ เอนิเมชั่นเรื่องดังของสตูดิโอจิบลิ เรื่อง Spirited away หรือการ์ตูนที่เราคุ้นตากันก็คือภูตไร้หน้า จากนั้นอิสระให้ถ่ายถ่ายรูปกับมุมสวยๆในหมู่บ้านกินซันออนเซ็น ให้ท่านเดินเล่นถ่ายรูปตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันควร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองเซนได (SENDAI) (70 กิโลเมตร)   เป็นเมืองเอกของจังหวัดมิยางิ และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคโทโฮคุ ก่อตั้งขึ้นในปี 1,600 มีประชากรราว 1 ล้านคน แวดล้อมไปด้วยกำแพงปราสาทและต้นไม้จนได้ขึ้นชื่อว่า CITY OF TREES หรือ เมืองแห่งต้นไม้

นำท่านเดินชม ถนนโจเซนจิ-โดริ (JOZENJI DORI) ย่านเมืองเก่าของเมืองเซนได เมืองที่ได้รับสมญา  นามว่าเป็น เมืองแห่งต้นไม้ ท่านจะได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ด้วยตลอดแนวของถนนสายนี้ที่เต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นเซลโคว่า อีกทั้งบริเวณเกาะกลางถนนยังมีทางเดินเท้าให้ได้เดินชมบรรยากาศโดยรอบพร้อมชมงานปฏิมากรรมรูปปั้นของจิตรกรผู้มีชื่อเสียง จากนั้นนำท่านสู่ ย่านอิจิบังโจ (ICHIBANCHO)”เป็นย่านช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดของภูมิภาคนี้“ถนนอิจิบังโจ เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ติดๆกับสถานี   รถไฟเซนได ประกอบไปด้วยถนนหลายเส้นที่มีร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงห้างสรรพ สินค้า กับ สินค้าที่มีอยู่หลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อ เชิญท่านเลือก “ชมและซื้อ” สินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ นาฬิกา เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง เป็นต้น

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Mitsui Garden Hotel Sendai ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

6

วันที่หกของการเดินทาง

เซนได – ช้อปปิ้ง – โตเกียว – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต  (MITSUI OUTLET) ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัย รวบรวมสินค้าแบรนด์ เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิ Coach, Armani, Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่สินค้าแฟชั่น จนถึงอุปกรณ์กีฬา สินค้าทั่วไป และมี Hokkaido Roko Farm Bridge ซี่งเป็นพื้นที่ที่มีสินค้าท้องถิ่นและสินค้าจากฟาร์มสดมาขายอีกด้วย

นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโตเกียว (TOKYO)(370 กิโลเมตร)โดยรถไฟความเร็วสูงโทโฮคุชิงคันเซ็น เดินทางจากสถานีเซนได – สถานีโตเกียว  มื้อเที่ยงรับประทานข้าวกล่องบนรถไฟเสน่ห์ของการเดินทางในแบบชาวญี่ปุ่น (EKI BEN)

บ่าย  นำท่านเดินทางถึง กรุงโตเกียว (Tokyo) เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นแหล่งความเจริญสูงสุดแห่งหนึ่งของเอเชียและของโลก และเป็นเมืองเก่าแก่ มีที่เที่ยวมากมายเป็นแหล่งที่เพียบพร้อมไปด้วยสถานบันเทิงนำสมัย แหล่งแฟชั่น สวนสนุกขนาดใหญ่

และแหล่งท่องเที่ยวยามค่ำคืน จากนั้นนําท่านเดินชมย่าน ชินจูกุ (Shinjugu) แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของญี่ปุ่นสำหรับทุกเพศทุกวัย ที่ฮิตติดอันดับของกรุงโตเกียว เป็นทั้งแหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่อีกทั้งยังเป็นศูนย์รวมแฟชั่นต่างๆของญี่ปุ่น และจําหน่ายสินค้า มากมาย อาทิ เสือผ้า, กระเป๋า, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ร้านอาหาร และ ร้านขนม ที่มีชื่อเสียงหลายหลายแห่ง อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนได้เวลาอันควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักโรงแรม Keio Plaza Hotel ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

นาริตะ – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพ ฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองนาริตะ (Narita) (80 กิโลเมตร) ตั้งอยู่ในจังหวัดชิบะ เป็นเมืองที่ตั้งของสนามบินนาริตะ

จากนั้นนำท่านเดินชม ถนนโอโมเตะซันโดะ (Omotesando) ถนนสายช้อปปิ้งสไตล์ดั้งเดิมที่มีอายุยาวนานกว่า 300 ปีย้อนสู่อดีตชมร้านค้าทั้ง 2 ฝั่งถนนโอโมเตะซันโดที่มีหลากหลายร้านอาทิ ร้านของที่ระลึก, ร้านขนมขึ้นชื่อมากมาย และพลาดไม่ได้อาหารขึ้นชื่อของเมืองนาริตะ ปลา ไหลย่าง (Kawatoya) สามารถเดินจากถนนโอโมเตะซันโดไปสู่ วัดนาริตะซาน ชินโชะจิ (Naritasan Shinshoji) วัดขนาดใหญ่และมีความ เก่าแก่กว่า 1,000 ปี ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในแถบคันโต นอกจากนั้นยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครไทยเรื่อง “The Rising Sun” และภาพยนตร์ไทยเรื่อง “ฟัดจังโตะ” 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง“อิออน (AEON MALL NARITA) ศูนย์รวมสินค้าชั้นนำต่างๆ มากมายอาทิ นาฬิกา กล้อง กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น รวมทั้ง ร้าน 100 เยน สินค้าคุณภาพดีราคาแสนถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร

14.00 น.  นําท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

17.25 น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ  โดย สายการบินไทย เทียวบินที TG 677

21.55 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

อัตรานี้รวม      ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

( หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

 

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ    ·  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน      ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

           ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

 

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด