4 – 11 ธันวาคม 2562
วันเดินทาง
การบินไทย (TG)
สายการบิน
ออสเตรีย – เยอรมนี
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : AUSTRIA – GERMANY DRAMATIC LANDSCAPE 8 วัน (TG)  

กำหนดการเดินทาง 4 – 11 ธันวาคม 2562

ประเทศ : ออสเตรีย – เยอรมนี 

สายการบิน : การบินไทย TG

ราคา : 89,900 บาท

ทุกโรงแรม Confirm ตามรายการ

 • เดินทางสู่ออสเตรีย-เยอรมนี เยี่ยมชมพระราชวังเชินบรุนน์ มรดกโลกแห่งเวียนนา ตื่นตาตื่นใจไปกับเหมืองเกลือแห่งเบิร์ชเทสการ์เดน ความสวยงามและเก่าแก่อายุกว่า 500 ปี                  
 • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาคิทส์ชไตน์ชมความงดงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี เพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปบ้านเรือนสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารักคิทซ์บูลเฮล (KITZBUHEL)
 • ชมความงามสถาปัตยกรรมสไตล์ INN-SALZACH โดยรอบเมืองโรเซนไฮม์ (ROSENHEIM) ของเยอรมนี                
 • ปิดท้ายกับการช้อปปิ้งอย่างจุใจย่านใจกลางเมืองมิวนิค โปรแกรมสุดคุ้ม พร้อมให้บริการ!!
  *** หมายเหตุ : เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียดทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ ***

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – เวียนนา

22.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 3 แถว D เคาน์เตอร์ที่สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

เวียนนา-ชมเมือง – พระราชวังเชินบรุนน์ – ซาลส์บวร์ก

01.20 น.  ออกเดินทางสู่ เมืองเวียนนา โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG 936                     

07.00 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองเวียนนา(VIENNA ) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วจากนั้นนำท่านเข้าสู่เมืองเวียนนาหรือในภาษาเยอรมันออกเสียงว่า“วีน”(Wein)เป็นนครหลวงของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ตอนกลางของทวีปยุโรปเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างยุโรปตะวันตกและยุโรปตะวันออกเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนับพันปีที่มีความเจริญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมแบบบาร็อคและร็อคโคโคที่เป็นแบบของออสเตรียที่งดงามที่สุดในยุโรปเป็นสักขีพยานแห่งความรุ่งเรืองของอาณาจักร โรมันอันศักดิ์สิทธิ์ และสมัยจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์เบิร์กในอดีตและเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติในปัจจุบัน รวมถึงเป็นสถานที่ที่รวมคีตกวีเอกของโลก อาทิเช่น โมสาท บีโทเฟ่น โยฮันสเตราท์ เป็นต้นอีกทั้งเมืองแห่งนี้ยังขึ้นแท่นอันดับหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลกถูกจัดอันดับโดยนิตยสาร “Economist” ที่เอาชนะเมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย แชมป์เมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก 7 ปีซ้อน ซึ่งความน่าอยู่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่บรรยากาศความสวยงามของเมืองเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา โครงสร้างพื้นฐานและปัจจัยอื่นๆที่สำคัญรอบถนนวงแหวน อาทิเช่น โรงละครโอเปร่า อาคารรัฐสภาซึ่งสร้างด้วยศิลปะกรีกโบราณ

จัตุรัสสเตฟาน (Stephansplatz) ที่นี่ถือว่าเป็นจุดศูนย์กลางของกรุงเวียนนา ผู้คนมากมายนิยมมาเดินเที่ยวที่จัตุรัสแห่งนี้ เพราะที่นี่เป็นที่ตั้งของมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen) อันศักดิ์สิทธิ์ และถือเป็นสัญลักษณ์ของกรุงเวียนนาเป็นโบสถ์ที่สำคัญที่สุดของออสเตรียสร้างขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1137 เพื่ออุทิศแด่นักบุญสเตเฟนโบสถ์แห่งนี้สร้างตามสถาปัตยกรรมยุโรปแบบโกธิคที่อ่อนช้อยงดงามมากตัวโบสถ์มีขนาดใหญ่ทรงสูงมียอดปลายแหลมๆ หลายยอด มีส่วนที่โดดเด่นที่สุดของโบสถ์คือหอคอยทางทิศใต้ที่มีความสูงถึง 136.7 ม.ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 75 ปี  หากขึ้นมายืนบนหอคอยนี้สามารถชมวิวเมืองเวียนนาได้โดยรอบสวนสาธารณะสตัดต์พาร์ค (STADTPARK) เป็นสวนสาธารณะประจำกรุงเวียนนา มีมาตั้งแต่ปีค.ศ. 1862  ตามการออกแบบของผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิสถาปัตย์ เป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 65,000 ตร.ม. ซึ่งชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและใช้เป็นที่ออกกำลังกายกัน ซึ่งภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้วยังมีรูปปั้นนักดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมายอย่างเช่น  รูปปั้นสีทองอร่ามของโยฮันสเตราท์ (Johann Strauss) คีตกวีเอกท่านหนึ่งของออสเตรียเจ้าของบทเพลงอมตะ“By the beautiful blue Danube” ตั้งประดับอยู่ในสวนอย่างสวยงาม

จากนั้นนำท่านเข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ (SCHOENBRUNN CASTLE)  ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนาในอดีตเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮับส์บูร์กมาตั้งแต่สมัยคริสศตวรรษที่13 – 20  โดยจักรพรรดิโยเซฟที่ 1 มีพระราชดำริให้สร้างพระราชวังที่โอ่อ่าหรูหราโดยใช้พระราชวังแวร์ซายส์ในฝรั่งเศสเป็นต้นแบบในสมัยพระนางมาเรียเทเรซ่า มีการปรับปรุงทั้งภายในและภายนอกเครื่องตกแต่งพระราชวังและเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ให้เป็นแบบร๊อคโคโคทั้งหมดโดยมีชื่อดัง คือนิโคลาส คาส เป็นผู้ออกแบบส่วนสวนดอกไม้ผู้ออกแบบคือ เฟอร์ดินานด์ แห่งโฮเฮนแบร์กพระองค์ทรงปรับปรุง ก่อสร้างและต่อเติมพระราชวังเชินบรุนน์ขึ้นมากมายทั้งความอลังการ ความสวยงาม และความยิ่งใหญ่แบบที่ได้เห็นในปัจจุบันล้วนเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ทั้งสิ้น บริเวณด้านหน้าพระราชวังเชินบรุนน์นั้นไกลสุดลูกหูลูกตา แต่เพราะความใหญ่โตโอ่อ่าของตัวพระราชวังทำให้เรายังเห็นได้ชัดเจนถึงความอลังการที่อยู่เบื้องหลังสวนดอกไม้นานาชนิดสีสันฉูดฉาดตัดกับสีเหลืองทองของพระราชวังเชินบรุนน์อย่างลงตัว ซึ่งเป็นสีที่พระนางมาเรียเทเรซาทรงโปรดตัวปราสาทประกอบด้วยห้องทั้งหมด 1,441 ห้อง แต่เปิดให้เข้าชมได้เพียง 20 ห้อง 

นำท่านเข้าชมห้องต่างๆภายในพระราชวัง ซึ่งเป็นห้องที่สำคัญๆ เช่น ห้องที่ประทับของ พระนางมาเรียเทเรซา  ห้องทรงพระอักษร  ห้องพระราชพิธี  ท้องพระโรง  ห้องแกลลอรี่  ห้องฉลองพระองค์ ห้องเสวย ฯลฯ ทุกห้องล้วนตกแต่งด้วยวัสดุที่มีความวิจิตรประณีตแตกต่างกันไปมีทั้งหินอ่อน ลายทอง ซึ่งล้วนสวยงามอลังการจากนั้นชมสวนสวยสไตล์ฝรั่งเศสโดยรอบบริเวณพระราชวัง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) (292 กิโลเมตร) เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆ ของออสเตรียที่คนไทยรู้จักจากการชมภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่อง “เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค” เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ำ ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มีเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่รอบเมือง และมีทุ่งหญ้าเขียวขจีที่บางครั้งถูกแซมด้วยดอกหญ้าเหลืองอร่ามไปทั้งทุ่ง ซาลสบวร์ก จึงถือเป็นเมืองแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “NH Salzburg City” หรือเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

ซัลส์บวร์ก –ชมเมือง – ฮัลล์สตัทท์ – Welterbeblick Skywalk – ชมเมือง – ซังคท์ โวล์ฟกัง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินเล่นในเมืองเก่าของเมืองซาลส์บวร์กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ซ้ำแบบเมืองใดในโลก พร้อมเข้าชมสวนมิราเบล หนึ่งสถานที่สวยงามที่ถูกนำไปใช้เป็นในภาพยนตร์เรื่อง The sound of music จนได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT)( 72 กิโลเมตร) หมู่บ้านมรดกโลกแสนสวยที่มีอายุเก่าแก่กว่า 4,500 ปี เดินทางถึงหมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ เป็นหมู่บ้านเล็กๆริมทะเลสาบที่มีประชากรอาศัยอยู่ไม่ถึงพันคนมีฉากหลังเป็นภูเขา สูงชันบ้านเรือนในเมืองนี้ตั้งอยู่บนเนื้อที่แคบๆริมทะเลสาบ Hallstatter See จึงต้องสร้างลดหลั่นกันเป็นชั้นๆตาม แนวเขาเหมือนกับสวนลอยฟ้า เนื่องจากเขาตั้งสูงชันเหนือผืนน้ำจึงไม่มีที่ราบพอที่จะสร้างถนนให้รถวิ่งได้มีแต่ทางเดินแคบๆผ่านหน้าบ้านที่เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นไปตามไหล่เขาเท่านั้นดินแดนแถบนี้พบร่องรอยผู้คนที่อาศัยมานานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ราวห้าพันปีก่อนคริสตกาล เพราะที่นี่เป็นแหล่งเกลือขนาดใหญ่ ยุคเหล็กช่วงแรกในทวีปยุโรปในราวปี 800-400 ก่อนคริสตกาลได้ชื่อตามที่นี่ว่า Hallstatt Iron Age สมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร ฉะนั้นที่ไหนมีเกลือก็เหมือนมีทองในปัจจุบันที่ตรงนี้จึงเกิดเป็นชุมชนขึ้นมา อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทาง โดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า Skywalk platform ‘Welterbeblick’ มีความสูง 360 เมตรจากตัวเมือง อิสระให้ท่านถ่ายภาพความงดงามตาม อัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินสู่ หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang im Salzkammergut) (40  กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญWolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เดินทางถึง หมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง นำท่าน เดินเล่นและถ่ายภาพความงดงาม ซึ่งถือว่า เป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามและโรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่งของออสเตรีย อันเป็นสถานที่ประทับใจของนักท่องเที่ยวทุกครั้งที่มาเยือน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “Hotel Forsterhof” หรือเทียบเท่า

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ซังคท์ โวล์ฟกัง – เบิร์ชเทสการ์เดน – เหมืองเกลือ – ทะเลสาบโคนิกซี – ล่องเรือ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่เมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (BERCHTESGADEN)
(70 กิโลเมตร) เป็นเมืองเล็กๆน่ารักที่ถูกโอบล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์โดดเด่นด้วยทัศนียภาพของธรรมชาติที่งดงามอีกทั้งเป็นเมืองที่ฮิตเลอร์ได้สร้าง “ รังนกอินทรี” อันโด่งดังในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันยังมีบังเกอร์และเครื่องป้องกันหลงเหลือให้ชมอยู่

นำท่านเข้าชมเหมืองเกลือเก่าเมืองเบิร์ชเทสการ์เดน (Berchtesgaden Salt Mine) เป็นเหมืองเกลือที่ ถูกสร้างตั้งแต่ ค.ศ. 1517 ซึ่งในสมัยอดีต

เหมืองเกลือเป็นสถานที่ต้องห้ามของบุคคลทั่วไปเนื่องจากเกลือมีค่าจนได้ชื่อว่าเป็น ทองคำขาว นั่งรถรางลอด อุโมงค์ยาว 700 เมตร ไปยังถ้ำเกลืออันระยิบระยับ และทะเลสาบใต้ภูเขาที่งดงามด้วยแสงเสียง บรรยากาศราวกับอยู่ในเหมืองจริงเมื่อ 500 ปีก่อน ภายใต้  อุณหภูมิ 12 องศาเซลเซียสชื่นชมในความเก่าแก่ของเมืองเกลือโบราณ ซึ่งปัจจุบันยังคงได้รับการบำรุงรักษาเอาไว้เหมือนดังเช่นในอดีตทุกประการ กระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบโคนิกซี (Konigssee lake) (5 กิโลเมตร) หรือทะเลสาบกษัตริย์ เป็นทะเลสาบในหุบเขาอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของแคว้นบาวาเรีย เพื่อ  

นำท่านล่องเรือชมความงามของทิวทัศน์ที่สวยงามจนได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกของโลก อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่ลึกที่สุด น้ำใสที่สุด และสะอาดที่สุดในเยอรมนี ด้วยเหตุนี้เองจึงอนุญาตให้เฉพาะเรือพายและเรือที่ใช้ไฟฟ้าเท่านั้นที่สามารถแล่นไปมาในทะเลสาบได้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “Wyndham Grand Axelmannsteinn” หรือเทียบเท่า

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

เบิร์ชเทสการ์เดน – คาปรุน – ยอดเขาคิทส์ชไตน์ – คิทซ์บูลเฮล – ชมเมือง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารเช้าของโรงแรม

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางมาสู่เมือง คาปรุน (KAPRUN) (85 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยว  เล็กๆในรัฐซาลซ์บูร์ก (Salzburg) และเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น(Kitzsteinhorn)

จากนั้นนำท่านนั่งกระเช้าสู่ ยอดเขาคิทช์ไตน์ออร์น (Kitzsteinhorn) ที่ทอดตัวอยู่ทางทิศเหนือของยอดอัลไพน์มีความสูง 3,029 เมตรตั้งอยู่ในเขตอุทยานโฮเฮอเทาแอร์น
(Hohe Tauern National Park) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1981 ถือเป็นอุทยานแห่งแรกของประเทศออสเตรีย เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

นำท่านชมความสวยงามของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดทั้งปี สัมผัสกับกิจกรรมมากมายบนยอดเขาแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็น National Park Gallery ซึ่งจัดแสดงข้อมูลของอุทยานแห่งชาติหรือจะเลือกชมภาพยนตร์ Cinema 300 และตื่นตาตื่นตื่นใจไปกับ Panorama Platform  จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรเที่ยง  

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเขาคิทส์ชไตน์ฮอร์น             

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ แคว้นทิโรล (Tirol)อยู่ท่ามกลางวงล้อมของเทือกเขาแอลป์อันสูง ตระหง่านและมีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของออสเตรียเพื่อนำท่านเดินทางสู่

เมืองคิทซ์บูลเฮล (KITZBUHEL)(65 กิโลเมตร) เป็นเมืองสกีรีสอร์ทสุดสวยท่ามกลางธรรมชาติของขุนเขาแอลป์ในแคว้นทิโรล ประเทศออสเตรีย ซึ่งอยู่ใกล้กับเทือกเขาแอล์ปเพียง 100 กิโลเมตรเท่านั้น อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของสกีและเป็นสกีรีสอร์ทเป็นอันดับต้นๆของโลกอีกด้วยนำท่านเดินเล่นชมเมืองและเพลิดเพลินกับการถ่ายภาพบ้านเรือนที่มีสีสันสะดุดตาของเมืองเล็กน่ารักตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “Sporthotel Reisch” หรือเทียบเท่า

 

6

วันที่หกของการเดินทาง

คิทซ์บูลเฮล – โรเซนไฮม์ – ชมเมือง- มิวนิค-ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโรเซนไฮม์(ROSENHEIM)(72 กิโลเมตร) เป็นเมืองใหญ่สุดทางตอนใต้ของโอเบอร์ไบเอิร์น  รัฐบาวาเรีย ประเทศเยอรมนีเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์  ยาวนานเห็นได้จากสถาปัตยกรรมที่มีเสน่ห์และสวยงามน่าดึงดูดใจที่แสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองการค้ายุคแรก

นำท่านชมบริเวณจัตุรัสแมกซ์-โจเซฟพลาตซ์  (MAX-JOSEPH PLATZ)โดยที่แห่งนี้เป็นถนนคนเดินย่านประวัติศาตร์มาตั้งแต่ปี1984 จนถึงปัจจุบันอีกทั้งอาคารบริเวณโดยรอบเป็นแบบ Inn-Salzach style ซึ่งสถาปัตยกรรมนี้ได้แพร่หลายไปจนถึงเซาท์ทิ โรลออสเตรียตอนบนและตอนล่างของออสเตรียรวมถึงไปยังไปยังโมราเวียและแคว้นซิลีเซีย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบยังมีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหารบรรยากาศ  น่ารักๆร้านขายของต่างๆมากมายอิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวเล่นหรือแวะนั่งดื่มกาแฟ พร้อมละเลียดความงามของสถาปัตยกรรมรอบๆเมืองอันน่าทึ่ง จนได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมิวนิค (MUNICH) (67 กิโลเมตร)มหานครแห่งแคว้นทางตอนใต้ เป็นเมืองที่มีบรรยากาศรื่นรมย์ เต็มไปด้วยอาคารเก่าแก่สวยงามมากมาย อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของภูมิภาค และเป็นเจ้าของพิพิธภัณฑ์ที่เด่นที่สุดในประเทศเยอรมนีอีกหลายแห่งเดินทางถึง เมืองมิวนิค

นำท่าน ชมอาคารบ้านเรือนที่เก่าแก่สวยงามจากยุคสมัยอันรุ่งเรืองของราชวงศ์ WITTELSBACH บริเวณจัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ)ซึ่งถือเป็นหัวใจของเขตเมืองเก่า และเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่นี่เคยเป็นตลาด แต่ ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งมีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเสาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ (Neuse Rathaus) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่หอนาฬิกาที่เรียกว่า Glockenspiel มีระฆังและตุ๊กตาซึ่งจะออกมาเต้นระบำ ให้ชมกันในเวลา 11 โมงเช้าในหน้าหนาว และเพิ่มรอบ 5 โมงเย็นอีกหนึ่งรอบในหน้าร้อน และมีโบสถ์แม่พระที่งดงาม (Frauenkirche)  ที่มีโดมเป็นรูปทรงหัวหอมคู่เป็นสัญลักษณ์

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งบริเวณรอบๆ จัตุรัสมาเรียนพลาตซ์ (MARIENPLATZ) ซึ่งมีร้านค้า ร้านอาหาร ร้านไอศกรีมมากมาย มี โต๊ะเก้าอี้ตั้งวางเรียงรายอยู่ด้านนอกสำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งจิบเบียร์ หรือทานอาหารพร้อมชมความสวยงามของท้องที่นี้ไปด้วยโดยเฉพาะวันที่ อากาศดี หรือแม้แต่แดดจ้าคนเยอรมันก็มักนิยมออกมานั่งตากแดดเป็นประจำ อีกทั้งบริเวณย่านนี้ยังมีร้านจำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังเรียงรายอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็น Louis Vuitton, Hugo Boss, Chanel, Giorgio Armani เป็นต้น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควร

 ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม “Movenpick Hotel Munchen-Airport”

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

มิวนิค – กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระให้ท่านพักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

10.00 น.จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิวนิค

13.35 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 925

8

วันที่แปดของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

06.10 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…

 

หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน 

: เนื่องจากเป็นการวางซีรีส์ทั้งปี รายการและราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกรุณาเช็ครายละเอียด                       ทุกกรุ้ป ก่อนตัดสินใจทำการจองหรือวางเงินมัดจำ

อัตรานี้รวม       ·  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าทิปคนขับรถ 2 ยูโร / คน / วัน
 • น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรมที่พัก IN/OUT @ 1 ใบ / 1 ท่าน

อัตรานี้ไม่รวม   ·  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %   

การจอง และชำระเงิน     กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ

                                      ท่านละ 30,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

    (หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

***** กรณีที่ยังไม่ทราบผลวีซ่าก่อนการเดินทาง 15 วันทำการ

ทางบริษัทฯ ขออนุญาตเก็บค่าทัวร์ที่เหลือทั้งหมดก่อน ตามเงื่อนไขการชำระเงิน *****

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้

 • เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
 • ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
 • ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ

หมายเหตุ     ·  บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย

                     จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

 • หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่

    รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • รายการนี้เป็นเพียงการเสนอราคาที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรอง

ที่นั่งกับสายการบินและโรงแรมที่พักอย่างไรก็ตามรายการนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 • สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง

    กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก

ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

 • ยกเลิกก่อน    31-60      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน    15-30      วันทำการ  เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน 8-14      วันทำการ  เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อน   1-7       วันทำการ  เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

( หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง

เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น

และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

การโอนเงิน       ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด

            ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง

สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***

Tour Reviews

5.00 based on 1 review
June 19, 2019

สวยมากๆเลยค่ะ

Leave a Review

Rating