5 -15 เม.ย.61
วันเดินทาง
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
สายการบิน
สเปน – อิตาลี
ประเทศ

SYMPHONY OF THE SEAS – WESTERN MEDITERRANEAN 11 วัน (EK)

กำหนดการเดินทาง : 5-15 เมษายน 2561
ประเทศ : สเปน-อิตาลี
สายการบิน : สายการบิน เอมิเรตส์ (EK)
ราคา : ขายแล้ว

บาร์เซโลน่า – ปัลมา –มาร์กเซย– ลา สเปเซีย – โรม – เกาะคาปรี11วัน (EK)

 ให้ท่านได้เป็น 1 ใน 5,500ท่านแรกกับการเดินทางรอบปฐมฤกษ์ล่องเรือสำราญสุดหรู ลำใหม่และใหญ่ที่สุดในโลก ของ ROYAL CARIBBEAN

SYMPHONY OF THE SEAS – WESTERN MEDITERRANEAN

เปิดหน้าประวัติศาสตร์ของเรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEAS รอบปฐมฤกษ์กับเส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ลำใหญ่และดีไซน์ล้ำสมัยที่สุดในปี 2018 ด้วยระวางขนาด 230,000 ตันความสูง 18 ชั้น 2,775 ห้องพัก รองรับผู้โดยสารได้กว่า 5,500 คนพร้อมห้องพักที่หรูหรา สิ่งอำนวยความสะดวกอันครบครันที่จะเปิดให้ท่านใช้งานเป็นครั้งแรกการแสดงสุดอลังการ คาสิโน กิจกรรมต่างๆและ ENTERTAINMENT COMPLEX ขนาดใหญ่ที่จะหมุนเวียนกันมาให้ท่านได้เลือกเข้าร่วม และเลือกรับชมกันอย่างไม่มีเบื่ออีกทั้งการบริการอาหารชั้นเลิศจากเชฟระดับโลก พร้อมอาหารว่างและเครื่องดื่มนานาชนิดคอยเพิ่มเติมความสุขให้ท่านอย่างไม่มีขีดจำกัดในทุกรสสัมผัสและหลากหลายรูปแบบยกระดับของการพักผ่อนของท่านกับห้องพักแบบ OCEAN VIEW BALCONY มีระเบียงทุกห้องทำให้ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของเรือ ท่านก็สามารถพักผ่อนและมีความสุขได้อย่างเต็มที่ช้อปปิ้งอย่างจุใจทั้งร้านสินค้าปลอดภาษีบนเรือสำราญ และย่านการค้าชั้นนำในเมืองบาร์เซโลน่าทัวร์เต็มรูปแบบ! รวมค่านำเที่ยวและค่าเข้าชมตามเมืองต่างๆ ระหว่างที่เรือจอดเทียบท่าแล้ว

** รายการทัวร์ทางหน้าเว็บไซต์ เป็นการนำเสนอรายการเบื้องต้นเท่านั้น กรุณาติดต่อแผนกเซลล์ เพื่อขอรายการทัวร์ทุกครั้ง 

1

วันแรกของการเดินทาง

กรุงเทพฯ

23.30น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4เคาน์เตอร์Tสายการบินเอมิเรตส์เจ้าหน้าที่จากบริษัทเร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนลแทรเวล จำกัดจะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

2

วันที่สองของการเดินทาง

กรุงเทพฯ – บาร์เซโลน่า – ชมเมือง

02.40น.  ออกเดินทางสู่เมืองบาร์เซโลน่า ประเทศสเปนโดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่EK 419/185 (แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา06.05 – 08.15น.)

13.25น. เดินทางถึงเมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA)เมืองใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศสเปนและเป็นท่าเรือสำคัญที่สุดในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมหลากยุคสมัย มีสวนสาธารณะสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมืองที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว มีผลงานก่อสร้างในศิลปะแบบอาร์ตนูโว ที่แสดงความงดงามอย่างมีชีวิตชีวาโดยฝีมือของศิลปินผู้ยิ่งใหญ่นาม อันโตนีโอเกาดี้(ANTONIO GAUDI) ผู้ที่ทำให้เมือง บาร์เซโลนา ได้รับฉายาว่า“CITY OF GUADI” หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว

นำท่าน ชมเมืองบาร์เซโลน่า เข้าชม มหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์(THE BASILICA OF SAGRADA FAMILIA)สัญลักษณ์แห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สูงใหญ่ถึง 170เมตร ออกแบบก่อสร้างอย่างสวยงามแปลกตา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1882เป็นผลงานชั้นยอดที่แสดงถึงอัจฉริยภาพของอันโตนีเกาดี้สถาปนิกผู้เลื่องชื่อ มหาวิหารแห่งนี้มีความแปลกตาจากผลงานชิ้นอื่นของเกาดี้ ตรงสีสันอันเรียบนิ่งแบบโทนสีธรรมชาติให้ความรู้สึกที่สงบผ่อนคลายและเยือกเย็น เพราะความที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และยังคงรายละเอียดไว้อย่างดี เป็นงานชิ้นสุดท้ายที่เขาอุทิศตนให้กับศาสนจักรปัจจุบันมหาวิหารแห่งนี้ยังคงดำเนินการก่อสร้างและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 2026อิสระให้ท่านได้บันทึกภาพความยิ่งใหญ่ของมหาวิหารซากราด้าฟามิเลียร์

จากนั้นเข้าชม สวนกูเอล(PARK GUELL)สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่โชว์ผลงานอันโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรมของเกาดี้ สิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ที่ถูกล้อมรอบด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ด้วยรูปแบบของสถาปัตยกรรมงานกระเบื้องที่เน้นรูปทรงธรรมชาติในสีสันที่ตัดกันดูโดดเด่น แปลกตา และเป็นเอกลักษณ์อย่างมากซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก NH COLLECTION CONSTANZA หรือระดับเทียบเท่า

3

วันที่สามของการเดินทาง

บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – ท่าเรือ BARCELONA CRUISE TERMINAL – ปัลมา

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังอาหารเช้านำท่าน ชมทิวทัศน์รอบตัวเมือง บนยอดเขามองต์จูอิค(MONTJUIC)ผ่านชม อนุสาวรีย์คริสโตเฟอร์โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ยิ่งใหญ่ที่ออกเดินทางจากบาร์เซโลนา ไปพบหมู่เกาะแคริบเบียนและทวีปอเมริกาในปี ค.ศ.1492

จากนั้นนำท่านเข้าชม สนามคัมป์นู(CAMP NOU)สนามฟุตบอลของสโมสรบาร์เซโลน่า ที่มีความจะผู้ชมได้กว่า 96,000คน ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี1954และแล้วเสร็จในปี1957สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนาเป็นผู้ชนะเลิศในถ้วยยุโรปและสเปน  ปัจจุบันเป็นสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในประเทศสเปนนอกจากนี้ยังเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากในยุโรปให้ท่านได้เก็บภาพภายในสนามและเลือกซื้อของที่ระลึกของสโมสร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือ BARCELONA CRUISE TERMINAL

เพื่อเตรียมตัวก่อนการเช็คอินขึ้นสู่ เรือสำราญSYMPHONY OF THE SEASที่ใหญ่ที่สุดในโลก ลำใหม่ล่าสุดของ ROYAL CARIBBEANกับการเดินทางรอบปฐมฤกษ์ หลังจากเช็คอินแล้ว

นำท่านเดินสำรวจจุดหลักๆของเรือ โดยเรือสำราญสุดหรูลำนี้ มีห้องอาหารกว่า16 แห่งให้ท่านได้หมุนเวียนรับประทานได้อย่างไม่รู้เบื่อ ศูนย์สรรพสินค้าชั้นนำภายในเรือ คาสิโน โรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ ลานสเก็ตน้ำแข็ง และลานแสดงโชว์ อีกทั้งยังมีห้องออกกำลังกายทั้งในร่ม และกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิ

สไลด์เดอร์ขนาดใหญ่ที่มีความยาวถึง 216 ฟุต SOUND WAVES หรือที่เล่นโต้คลื่นบนเรือ ที่ปีนหน้าผ้าจำลองด้วยความสูง 40 ฟุต นอกจากนี้ ภายในเรือยังมีส่วนพักผ่อนที่จำลองมาจาก CENTRALPARKในนิวยอร์ก ซึ่งตกแต่งด้วยพืชพรรณนานาชนิดกว่า 12,000ต้น ให้ท่านได้รู้สึกผ่อนคลายระหว่างอยู่ในเรือ และยังมีโซน BOARDWALKที่จะเป็นจุดรวบรวมร้านอาหารสไตล์คาเฟ่ให้ท่านได้เลือกใช้บริการอยู่หลายร้าน

อีกทั้งส่วนท้ายเรือยังเป็นลานแสดง AQUA THEATERที่มีระบบน้ำไฮโดรลิคเป็นส่วนประกอบเพื่อการแสดงน้ำพุและเป็นองค์ประกอบของการแสดงต่างๆสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่โชว์ นอกจากนี้ยังมีโซน ROYAL PROMENADEที่จะเป็นจุดรวบรวมร้านค้าสำหรับท่านที่ชื่นชอบการช้อปปิ้ง และมีจุดบริการอาหารว่างและเครื่องดื่มแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอด 24ชั่วโมง ก่อนออกเดินทางให้ท่านได้ร่วมซ้อมการเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยทุกท่านจะต้องร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นมาตรการการรักษาความปลอดภัยสากล จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัยภายในห้องพัก

18.00 น. ร่วมนับถอยหลังสู่วินาทีที่ยิ่งใหญ่ในหน้าประวัติศาสตร์ของเรือ SYMPHONY OF THE SEASออกเดินทางรอบปฐมฤกษ์เส้นทางล่องทะเลเมดิเตอร์เรเนียน สู่ เมืองปัลมา เดอร์ มายอร์ก้า(PALMA DER MALLORCA)ประเทศสเปน

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยในห้องพักประเภท OCEANVIEW WITH BALCONY ห้องพักมีระเบียงพร้อมวิวทะเลหรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

ปัลมา เดอร์ มายอร์ก้า– ชมเมือง – มาร์กเซย์(โพรวองส์,ฝรั่งเศส)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.00น. เดินทางถึง เมืองปัลมา เดอร์ มายอร์ก้า(PALMA DE MALLORCA) เมืองสำคัญและเมืองท่าที่ตั้งอยู่บนเกาะมายอร์ก้า(MAJORCA) เป็นเมืองหลวงของแคว้นปกครองตนเองของหมู่เกาะแบลีเอริก (BALEARIC ISLANDS) กลุ่มเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนตะวันตก ใกล้ชายฝั่งประเทศสเปน

นำท่าน ชมเมืองปัลมาเข้าชม ปราสาทเบลเวอร์(BELLVER CASTLE)ปราสาทและป้อมปราการสไตล์โกธิค ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 123 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14ใช้เป็นที่พำนักของกษัตริย์และราชวงศ์ ภายหลังได้มีการปรับเปลี่ยนเป็นเรือนจำนักโทษ และปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม ด้านบนของปราสาทเบลเวอร์ยังเป็นจุดชมวิวมุมสูงของเมืองปัลมาอีกด้วย

จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารลาซู(LA SEU CATHEDRAL)โบสถ์สไตล์โกธิคโรมันคาทอลิก คู่บ้านคู่เมืองของเกาะมายอร์กา สร้างขึ้นในสมัยกษัตริย์เจมส์ที่1แห่งอารากอนในปี ค.ศ.1229และเสร็จสิ้นในปี ค.ศ.1601โดยใช้เวลาร่วม370ปีในการก่อสร้าง และได้มีการปรับปรุงตามแบบฉบับของอันโตนิโอ เกาดี้ สถาปนิกและผู้ออกแบบผู้มีชื่อเสียงแห่งเมืองบาร์เซโลน่าในช่วงปี ค.ศ.1901-1914ชมความงามของสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคโรมันที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ตกแต่งด้วยกระจกลายสีที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นนำท่านผ่านชม พระราชวังอัลมูเดน่า (ALMUDAINA PALACE)พระราชวังเก่าแก่ที่เคยเป็นที่ปะทับของกษัตริย์มัวร์ และสนามสู้วัวกระทิงเมืองปัลมา (PALMA BULLRING)

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEAS

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ

ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

16.00 น. เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEASออกเดินทางสู่ เมืองมาร์กเซย(MARSEILLES) ประเทศฝรั่งเศส

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

 จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

มาร์กเซย์(โพรวองส์,ฝรั่งเศส)–ชมเมือง – ลา สเปเซีย(อิตาลี)

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

09.00น. เดินทางถึง เมืองมาร์กเซย์(MARSEILLES) เป็นเมืองท่าที่ใหญ่อันดับ 2 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ทำให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในอดีต จึงได้ชื่อว่าเป็น เมืองท่าแห่งประวัติศาสตร์ 

นำท่าน ชมเมืองมาร์กเซย์ เข้าชม มหาวิหารประจำเมือง(NOTRE –DAME DE LA GARDE)ถือว่าเป็นแลนด์มาร์กของเมืองมาร์กเซย์สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19สมัยโรมัน-นีโอไบแซนไทน์ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขา มีลักษณะโดดเด่น และสวยงามอย่างมาก โดยตัวมหาวิหารนั้นทำมาจากหินอ่อนสีขาวสลับสีเทา ขณะที่ด้านหน้ามีหอระฆังทรงสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ ส่วนบนยอดมีรูปปั้นของพระแม่มารีอุ้มเด็กหันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่งเป็นที่เชื่อกันว่าจะช่วยปกปักรักษานักเดินเรือ นอกจากนี้ระหว่างทางเดินขึ้นมหาวิหารยังมีลานกว้างเอาไว้สำหรับชมวิวทิวทัศน์อีกด้วย

จากนั้นนำท่านเดินชมบริเวณ ท่าเรือเก่า (VIEUX PORT)เป็นท่าเรือเก่าแก่ที่สุดของเมืองมาร์กเซย์ บริเวณท่าเรือเก่าแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันในนามประตูสู่เมดิเตอร์เรเนียน เพราะเป็นพื้นที่ที่ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและในสมัยโบราณก็ยังเคยเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญในการค้าขายระหว่างประเทศแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสอีกด้วย ปัจจุบันนี้ยังเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อตั๋วเรือท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปยังเกาะต่างๆ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEAS

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย อิสระให้ทุกท่านในการพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

18.00 น. เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEASออกเดินทางสู่ เมืองลา สเปเซีย(LA SPEZIA)

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

6

วันที่หกของการเดินทาง

ลา สเปเซีย(อิตาลี)– ชมเมือง –ชิวิคตาเวคเคีย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

08.30น. เดินทางถึง เมืองลา สเปเซีย(LA SPEZIA) เมืองในเขตลิกูเรียทางตอนเหนือของอิตาลีเป็นหนึ่งในอ่าวที่มีความสำคัญทางด้านการค้าและการทหารนำท่านนั่งรถไฟสู่ชิงเกว่แตร์เร(CINQUE TERRE)หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลีCINQUE TERREมีความหมายว่า“ห้าดินแดน”(FIVE LANDS)ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5แห่งได้แก่MONTEROSSO AL MARE, VERNAZZA, CORNIGLIA, MANAROLAและ RIOMAGGIOREโดยทั้ง 5 หมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย  นำท่าน ชมความงามของหมู่บ้านซึ่งอาจต้องใช้เวลากันทั้งวันเลยทีเดียวแต่ทางบริษัทขอนำท่านชมความงามของ3หมู่บ้านที่เป็นไฮไลท์ของเมือง ซึ่งมีความสวยงามไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันลักษณะส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้านริมหน้าผาตัดกับตึกสีสันสดใสงดงามทุกมุมองไม่ว่าจะมองจากมุมไหนโดยเฉพาะ

หมู่บ้านริโอแมกจิโอเร (RIOMAGGIORE)เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีเสน่ห์และมีบรรยากาศราวกับเมืองตุ๊กตาบ้านเรือนที่ตั้งลดหลั่นกันบนหน้าผาที่ปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวขจีตัดกับน้ำทะเลเมดิเตอร์เรเนียนสีน้ำทะเลสีฟ้าครามทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตแห่งหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยอิสระให้ท่านชมความงดงาม และถ่ายภาพตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร

 

นำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEAS

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

20.30 น. เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEASออกเดินทางสู่ เมืองชิวิคตาเวคเคีย(CIVITAVECCHIA)

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ชิวิคตาเวคเคีย – โรม – ชมเมือง –ช้อปปิ้ง –เนเปิ้ล

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00น. เดินทางถึงเมืองชิวิคตาเวคเคีย(CIVITAVECCHIA)จากนั้น

นำท่านเดินทางสู่ กรุงโรม(ROME)(85กิโลเมตร)เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอิตาลีที่มีทั้งความเก่าและความใหม่ ซ้อนแทรกอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืน

นำท่านเข้าชม มหาวิหารแพนธีออน(PANTHEON)วิหารที่สร้างขึ้นเพื่อบูชาเหล่าทวยเทพของกรีกโบราณ ออกแบบโดยมาร์คัสวิพซานิอัส อกริพพา เดิมสร้างขึ้นตั้งแต่ 27ปีก่อนคริสตศักราชต่อมาถูกไฟไหม้และได้รับการบูรณะขึ้นใหม่ในปี ค.ศ. 118และเป็นวิหารยุคโรมันที่เก่าแก่ที่สุดและคงสภาพสมบูรณ์เกือบทั้งหมดมาจนถึงทุกวันนี้ความน่าทึ่งของวิหารนี้คือการออกแบบด้านหน้าของวิหารที่เป็นเสากับหน้าจั่วแต่หลังคาถูกออกแบบเป็นโดมครอบอาคารทรงกลม รวมทั้งความสูงจากพื้นถึงช่องตา(OCULUS) บนเพดานและเส้นผ่าศูนย์กลางของโดมด้านในเท่ากัน 43.3เมตรเอกลักษณ์ที่หลายคนรู้จักคือช่องโหว่กลางหลังคาโดมที่ใช้เปิดรับแสงแต่ก็มีการเจาะรูเล็กๆบนพื้นเพื่อเป็นการระบายน้ำฝนที่ตกเข้ามาในวิหารด้วยวิหารแพนธีออนยังเป็นที่ฝังพระศพของกษัตริย์วิคเตอร์ เอมมานูเอลที่ 2 และราฟาเอล ศิลปินชื่อก้องโลกอีกด้วยจากนั้นนำท่าน 

เดินเล่นชมเมืองบริเวณจัตุรัสนาโวนา(PIAZZA NAVONA) เป็นศูนย์รวมของสารพัดสิ่ง ทั้งร้านอาหารนักดนตรี นักมายากลข้างถนนศิลปินวาดรูปเหมือน และที่สำคัญคือเดิมทีที่ตรงนี้เป็นสนามกีฬาแข่งม้าของชาวโรมัน ถนนที่อยู่บริเวณโดยรอบ คือลู่วิ่งของม้า

บริเวณนี้มีน้ำพุที่สำคัญ3แห่ง เป็นผลงานของศิลปินนักแกะสลักชื่อดังGian Lorenzo Berniniตรงกลางลานจะเห็นเสาโอบิลิสก์(Obelisk) รอบๆ เสาจะเป็นน้ำพุแห่งสี่มหานที (FOUNTAIN OF THE FOUR RIVERS) ซึ่งแต่ละมุมจะมีรูปปั้น ซึ่งแทนแม่น้ำใหญ่จาก 4 ทวีป ได้แก่ คงคา ดานูปไนล์และพลาต้า (ในอเมริกาใต้)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่าน ถ่ายภาพกับน้ำพุเทรวีงานประติมากรรมของเทพนิยายกรีกที่มาของบทเพลง“ทรีคอยน์อินเดอะฟาวน์เทน”ที่เชื่อกันว่า หากใครได้โยนเหรียญลงในน้ำพุนี้แล้วจะได้มีโอกาสกลับมาเยือนที่กรุงโรมอีกครั้งจากนั้น

นำท่านช้อปปิ้งย่านบันไดสเปน(SPANISH STEPS) บนถนนคอนดอตติย่านช้อปปิ้งขึ้นชื่อของอิตาลีเป็นบันไดที่กว้างและยาวที่สุดในทวีปยุโรปมีขั้นบันไดทั้งหมด 138ขั้น ที่ล้อมรอบไปด้วยสถาปัตยกรรมอันสวยงามแล้ว จัตุรัสแห่งนี้ยังต่อตรงกับถนน VIA CONDOTTIที่เต็มไปด้วยร้านแบรนด์เนมมากมาย ทั้ง Dior, Prada,Gucci,Amarni,Valentino, Versace, Fendi, Ferragamo, Cartier, Bvlgariเป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ที่มีชีวิตชีวามากอีกแห่งหนึ่งของอิตาลี***แนะนำให้ท่านลองชิมไอศกรีมเจลาโต (GELATO) ไอศกรีมขึ้นชื่อที่ท่านไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงอิตาลี***

กฎเกณฑ์ที่สำคัญของการมานั่งที่บันไดแห่งนี้ คือห้ามทานไอศกรีม! เนื่องจากบันไดสเปนเป็นอีกหนึ่งฉากที่ถ่ายทำในภาพยนตร์ชื่อดัง(ปี1953) เรื่อง Roman Holiday ทำให้หนุ่มสาวหลายคู่เลียนแบบคู่พระเอกนางเอก ที่มานั่งจู๋จี๋ทานไอศกรีมกันอย่างมากมายจนทำให้บันไดเปรอะเปื้อนสกปรกและต้องออกกฎหมายห้ามจนถึงทุกวันนี้

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEAS

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

20.00 น. เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEASออกเดินทางสู่ เมืองเนเปิ้ล(NAPLES) ประเทศอิตาลี

8

วันที่แปดของการเดินทาง

เนเปิ้ล–เกาะคาปรี– ชมเมือง – ล่องเรือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

07.00น. เดินทางถึงเมืองเนเปิ้ล(NAPLES)หรือเมืองนาโปลี อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ศิลปะวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม ดนตรี และศาสตร์การทำอาหาร ตั้งอยู่ในแคว้นคัมปาเนีย(CAMPANIA)ทางทิศใต้ของประเทศอิตาลี

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือสู่ เกาะคาปรี(CAPRI)สถานที่ตากอากาศของชนชั้นสูงมาตั้งแต่สมัยโรมันเรืองอำนาจ และยังคงไว้ซึ่งมนต์เสน่ห์แห่งความงามมาจนถึงทุกวันนี้ สิ่งสะท้อนความงดงามของเกาะคาปรีคือว่าบรรดากวีและนักเขียนชื่อดังต่างก็บอกในงานเขียนเป็นเสียงเดียวกันว่า“ที่คาปรีสวรรค์อยู่ใกล้ๆ เพียงแค่ปรายตามอง”นำท่านขึ้นรถรางFUNICULARสู่ชุมชนคาปรีชื่นชมกับบรรยากาศที่ทำให้คาปรีมีเสน่ห์เป็นที่หลงใหลของนักท่องเที่ยวอดีตเคยเป็นที่ประทับตากอากาศของจักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันที่โปรดให้เป็นวิมานฉิมพลีริมฝั่งทะเลชมทิวทัศน์อันงดงามของ ยอดเขาอนาคาปรี ชมบ้านเรือนและบ้านพักตากอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนตามอัธยาศัยกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านล่องเรือชมทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะคาปรีท่ามกลางท้องฟ้าสีครามน้ำทะเลสีน้ำเงินเข้มนำท่านชมความงามของถ้ำบลูกรอตโต้(BLUE GROTTO)ถ้ำนี้ถูกค้นพบเมื่อปี1826มีขนาดกว้าง 45 เมตรและยาว 54เมตร สูง15เมตร ทางเข้าถ้ำสูงจากระดับน้ำทะเลเพียงเมตรเศษๆ(โปรแกรมขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศ)จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEAS

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

20.00 น.  เรือสำราญ SYMPHONY OF THE SEASออกเดินทางสู่ เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA)

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ล่องเรือในน่านน้ำสากล(CRUSING AT SEA)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญอิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญสุดหรู ท่านสามารถพักผ่อนภายในห้องพัก หรือเลือกทำกิจกรรมต่างๆบนเรือได้ อาทิ ชมการแสดงและความบันเทิงต่างๆ ที่จะมีหมุนเวียนมาให้ท่านเลือกชมได้ทั้งวัน ทำกิจกรรมทั้งแบบกลางแจ้งและในร่ม นั่งพักผ่อนตามมุมต่างๆของเรือ ทานอาหารว่างและเครื่องดื่มต่างๆ หรือช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีต่างๆบนเรือสำราญ เป็นต้น

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

บ่าย จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

หมายเหตุ :ภายในช่วงค่ำของวันนี้ ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆเพื่อกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องนำกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง และแยกข้าวของเครื่องใช้จำเป็นเอาไว้ใช้สำหรับ 1 คืน โดยเจ้าหน้าที่ของทางเรือสำราญจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ในคืนนี้และบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆจะถูกส่งมาให้ท่านตรวจสอบก่อนทำการชำระเป็นเงินสดในวันรุ่งขึ้นแต่สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิตทางเรือสำราญจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

ค่ำ  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆบนเรือสำราญ

10

วันที่สิบของการเดินทาง

เรือเทียบท่า – บาร์เซโลน่า – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง – สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ

05.00น. เดินทางถึง เมืองบาร์เซโลน่า (BARCELONA)

09.00น. นำท่าน เช็คเอ้าท์ออกจากเรือสำราญพร้อมรับกระเป๋าสัมภาระของท่าน

นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองบาร์เซโลน่า เข้าชม พิพิธภัณฑ์ปิกัสโซ่ (PICASSO MUSEUM) ที่เก็บรวบรวมผลงานภาพเขียนตั้งแต่สมัยวัยเด็กของปิกัสโซ่ ตั้งอยู่ในย่านเมืองเก่า เป็นอาคารหลังใหญ่สถาปัตยกรรมในสไตล์โกธิค 5 หลัง และที่นี่มีผลงานของปิกัสโซ่ให้ได้ชมกัน  ทั้งภาพวาด ภาพเขียน รูปแกะสลัก และงานเซรามิกต่างๆ มากกว่า 3,500 ชิ้นทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงคอลเลคชั่นผลงานโดยจัดเรียงตามช่วงลำดับเวลาตั้งแต่สมัยวัยเด็กของปิกัสโซ่ เพื่อให้เราได้ชื่นชมความอัจฉริยะของศิลปินผู้นี้ได้อย่างเต็มที่ พร้อมทั้งยังมีชีวประวัติของปีกัสโซให้ได้ศึกษา และ ที่นี่ยังได้เก็บผลงานชิ้นสำคัญบางส่วนของเขาเอาไว้ด้วย อิสระให้ท่านได้ชื่นชมความเป็นศิลปินเอกของโลก ผ่านผลงานที่จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ปิกัสโซ่แห่งนี้ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านสู่ถนนแห่งการช้อปปิ้งสายใหญ่ของบาร์เซโลนา ถนนลารัมบลา (LA RAMBLAS) ย่านที่มีชื่อเสียงที่สุดของบาร์เซโลน่าแหล่งท่องเที่ยวอันเป็นที่ชื่นชอบของคนทุกวัยถนนสายเล็กๆที่มีความยาวเพียง1.2 กิโลเมตรแต่มีสีสันเสน่ห์น่าประทับใจทั้งกลางวันและกลางคืนอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าและเสื้อผ้าแบรนด์เนมทั้ง H&M, ZARA, BENETON, TOPSHOPหรือจะช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำซึ่งมีร้านตั้งอยู่ตลอดแนวถนน PASSEIG DE GRACIA ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าอาทิLOUIS VUITTON, CHANEL, GUCCI, LOEWEและอื่นๆจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน

ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย ภายในสนามบิน(คืนเงินสดท่านละ 20 ยูโร)

22.40น. ออกเดินทาง สู่กรุงเทพฯโดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์เที่ยวบินที่EK 188/418

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง


กรุงเทพฯ

(แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ เวลา07.35 – 08.45น.)

18.15น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

*** หมายเหตุ ***   การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน

อัตรานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
– ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้ อตามที่ระบุในรายการ
– ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
– ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชํานาญงาน คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
– ค่าทิปคนขับรถ 2 เหรียญนิวซีแลนด์/ คน / วัน
– ค่าน้ำดื่มบนรถ วัน ละ 1 ขวด / คน / วัน

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
– ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
– ค่าพนักงานยกกระเป๋ าที่โรงแรมที่พัก
(เนื่องจากโรงแรมที่นิวซีแลนด์ส่วนมากไม่ค่อยมีพนักงานยกกระเป๋า หรือมีน้อยมาก ถ้ามีกรุ๊ปเข้าเวลา
เดียวกันหลายกรุ๊ป อาจต้องรอกระเป๋านาน)

** โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิก
ด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

– ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
– ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
– ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
– ยกเลิกก่อน 1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง
เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น
และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100% ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้ )

** โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้