25 ธ.ค. 60 – 4 ม.ค. 61 / 19 ก.พ. – 1 มี.ค 61
วันเดินทาง
การบินไทย
สายการบิน
นอร์เวย์
ประเทศ

ทัวร์ยุโรป : ทัวร์ตามล่าหาแสงเหนือ NORWAY AURORA 11 วัน (TG)

กำหนดการเดินทาง : 25 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 256119 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561
ประเทศ : นอร์เวย์
สายการบิน : สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954
ราคา : 219,800 บาท   ของช่วงเดือนธันวาคม 2560
ราคา : 199,800 บาท  ของเดือนกุมภาพันธ์ 2561 

เที่ยวอย่างเต็มรูปแบบ ณ หมู่เกาะมหัศจรรย์ LOFOTEN – ทรอมโซ – ออสโล – บอร์โด – หมู่เกาะลอฟโฟเทน – นาร์วิค – ทรอมโซ – ออสโล

ดินแดนสวรรค์ที่สัมผัสได้จริง หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ ความสวยงามที่เกินคำบรรยายของผืนน้ำ ผืนฟ้า และภูเขาสูงที่สลับซับซ้อนเรียงตัวอย่างสวยงาม อีกทั้งยังซ่อนเมืองเล็กๆอันเงียบสงบอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่กลมกลืนกันได้อย่างลงตัว

หมู่เกาะลอฟโฟเทน ยังเป็นต้นแบบของเมือง ARENDELLE จากการ์ตูนดิสนีย์ชื่อดัง FROZEN และถือเป็นสุดยอดสถานที่ในการชมแสงเหนือ และพระอาทิตย์เที่ยงคืน อันเลื่องชื่อแห่งหนึ่งของโลก ชมหมู่บ้านน้อยใหญ่มากมาย ที่ตั้งอยู่ในหมู่เกาะ LOFOTEN พร้อมถ่ายรูปความงดงามอย่างเต็มที่ ตามล่าแสงเหนือทุกคืนบนเกาะ ชมความงดงามของแสงออโรร่าบนฟากฟ้าเหนือหมู่เกาะสวรรค์

นั่งกระเช้าสู่ยอดเขาเมืองนาร์วิค NARVIKJELLET เพื่อรับประทานอาหารค่ำและชมแสงเหนือ เยือนเมืองทรอมโซ เมืองหลวงแห่งแสงเหนือ สุดยอดสถานที่ในการตามล่าแสงเหนือ สัมผัสประสบการณ์ในช่วง POLAR NIGHT ที่พระอาทิตย์จะไม่ขึ้นเลยเกือบตลอดทั้งวัน ซึ่งท่านจะได้ตามล่าหาแสงเหนือ ทั้งในกลางวันและกลางคืน สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่างๆในการตามหาแสงเหนือ ที่คุณจะประทับใจไปอีกแสนนาน

 

25 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561

19 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2561

 

1

วันที่หนึ่งของการเดินทาง

กรุงเทพ ฯ – ออสโล

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 4 แถว D เคาน์เตอร์  สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่จากบริษัท ฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

2

วันที่สองของการเดินทาง

ออสโล – บอร์โด – ชมเมือง

00.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล โดย สายการบินไทย เที่ยวบิน TG 954

06.50 น. (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์

10.40 น. ออกเดินทางสู่ เมืองบอร์โด โดย สายการบินสแกนดิเนเวียนแอร์ไลน์ เที่ยวบิน SK 4106

12.10 น. เดินทางถึง เมืองบอร์โด (BODO) เป็นเมืองอยู่ทางตอนเหนือของอาร์กติกเซอร์เคิล มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตนอร์ดแลนด์ (NORDLAND) และเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 2 ในภาคเหนือของประเทศนอร์เวย์

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารกลางวันนำท่านเข้าชม มหาวิหารเมืองบอร์โด (BODO CATHEDRAL) ถูกสร้างขึ้นในช่วง ปี 1956 เป็นมหาวิหารที่ค่อนข้างมีความทันสมัย และมีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองโบโด โดยสิ่งที่โดดเด่นมากที่สุดก็คงจะเป็นหอ ระฆังที่มีความสูงถึง 36 เมตร และการประดับประดาหน้าต่างที่สวยงาม

จากนั้นนำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ (NORWEGIAN AVIATION MUSEUM) ชมพิพิธภัณฑ์การบินที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตสแกนดิเนเวีย เป็นสถานที่สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การบิน รวมไปถึงบทบาทที่สำคัญของการบินในช่วงยุคสงครามเย็นอีกด้วย พิพิธภัณฑ์การบินนอร์เวย์ ถูกเปิดใช้ 1994 และถูกเปิดใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ในปี 1998 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเกี่ยวกับ หอควบคุมการบิน เครื่องบินรุ่นต่างๆ รวมไปถึงเครื่องบินโบราณอีกจำนวนมาก จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON NORDLYS BODO : Moloveien 14, 8003 Bodø, Norway. TEL : +47 75 53 19 00. https://www.thonhotels.com/our-hotels/norway/bodo/thon-hotel-nordlys/

3

วันที่สามของการเดินทาง

บอร์โด – สโววาร์ เกาะลอฟโฟเทน – ชมเกาะ – ตามล่าแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

08.00 น. ออกเดินทางสู่ เมืองสโววาร์ เกาะลอฟโฟเทน (SVOLVAER, LOFOTEN) โดย สายการบิน WIDEROE เที่ยวบิน WF 4106

08.25 น. เดินทางถึง เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) รับประทานอาหารอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หมู่เกาะลอฟโฟเทน (LOFOTEN ISLANDS) ตั้งอยู่ที่เมือง NORDLAND ประเทศนอร์เวย์ เป็นหมู่บ้านของชาวประมงที่ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงพึ่งพาการหาปลาในช่วงฤดูหนาว และทำปลาตากแห้งส่งออกที่มีชื่อเสียง  โด่งดังไปทั่วโลก เอกลักษณ์ที่สำคัญของหมู่เกาะแห่งนี้ก็คือ กระท่อมสีแดงแบบดั้งเดิม (RORBUER) ของชาวประมง ที่กลายเป็นสีสันริมชายฝั่ง ที่ไม่ว่าใครได้มาเยือนก็ต้องถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกไปซะทุกราย

เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการดูแสงเหนือที่โรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ เนื่องจากความมหัศจรรย์  ทางธรรมชาติที่ถูกเสกสร้างมาอย่างพิถีพิถัน มีผืนน้ำสีฟ้าคราม ท้องฟ้าสีใส ภูเขาสูงตระหง่าน แทรกแซมด้วยบ้านชาวประ  มงทรงสวยแปลกตา นับว่าเป็นเมืองสวยท่ามกลางธรรมชาติที่ดูคล้ายเมืองในจินตนาการมากกว่าความจริง การเดินทางครั้งนี้จะนำท่านท่องเที่ยวบนถนนสายธรรมชาติ เส้น E10 (SCENIC ROUTE) นำท่านสู่เมืองยอดฮิตต่างๆ บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ให้ท่านได้แวะเก็บภาพความประทับใจในจุดต่างๆกันอย่างเพลิดเพลิน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) (55 กิโลเมตร) เนื่องจากบริเวณหมู่เกาะลอฟโฟเทน มีการค้นพบว่าเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวไวกิ้งในอดีต บนเกาะจึงมีพิพิธภัณฑ์ไวกิ้งที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้งไว้มากมาย ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง ให้ท่านชมพิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองท่า HENNINGSVAER (50 กิโลเมตร) เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงประมงกันอยากคึกคัก เป็นอีกเมืองยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวต่างพากัน  มาแวะเวียน ซึ่งจุดเด่นของเมืองนี้คือบ้านชาวประมงสีแดง (RORBUER) ตั้งอยู่ริมทะเล มีอ่าวจอดเรือประมงเรียงรายอยู่มากมาย เป็นภาพที่สวยงามตัดกับวิวภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นภาพที่สวยงามไม่น้อย ให้ท่านได้เดินเล่นและเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (25 กิโลเมตร)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเพื่อหาบริเวณที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น ทั้งนี้ท่านควรนำเครื่องกันหนาวติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง สำหรับลงจากรถเพื่อถ่ายรูปกับแสงเหนือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามหาแสงเหนือ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

**ทั้งนี้การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น** 

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON LOFOTEN : Torget, 8300 Svolvær, Norway. TEL : +47 76 04 90 00. https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/svolvar/thon-hotel-lofoten

(หมายเหตุ : ทางโรงแรม THON LOFOTEN สามารถยืนยันการจองได้เฉพาะห้องเตียงใหญ่ Double Bed ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้)

4

วันที่สี่ของการเดินทาง

หมู่เกาะลอฟโฟเทน – ชมเมือง – ตามล่าแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ EGGUM (65 กิโลเมตร) ป้อมปราการขนาดใหญ่และซากปรักหักพังตั้งแต่สมัยสงครามโลก ไม่เพียงแต่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในอดีต แต่บริเวณนี้ยังมีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม หากขึ้นไปยังป้อมปราการเก่าจะสามารถมองเห็นวิวทะเลตัดกับท้องฟ้าและภูเขาขนาดใหญ่ที่ตั้งเรียงรายสูงต่ำสลับกัน จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง REINE (80 กิโลเมตร) ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะ ระหว่างสองข้างทางท่านจะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันสวยงามแปลกตา ไปตามถนนสาย E10 ซึ่งเป็นถนนเส้นหลักสายเดียวของหมู่เกาะลอฟโฟเทน นำท่านเดินทางผ่านถนนเส้นเล็กๆเชื่อต่อระหว่างเกาะเล็กเกาะน้อย ข้ามสะพานต่างๆ จนกระทั่งเดินทางถึง เมือง REINE ให้ท่านได้เดินเล่นชมเมือง และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน Å (10 กิโลเมตร) เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดบนหมู่เกาะ LOFOTEN อันเป็นจุดสิ้นสุดของถนนสายหลัก E10 ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับความนิยมอย่างมากจาก  นักท่องเที่ยว

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE  MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะลอฟโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี ในหมู่บ้านแห่งนี้ยังมีสถานที่ต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม อาทิ โรงงานผลิตน้ำมันตับปลาคอด (COD LIVER OIL FACTORY), ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

(หมายเหตุ : ร้านค้าและโรงงานต่างๆอาจปิดทำการเนื่องจากวันหยุดเทศกาล โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า) ให้ท่านได้เดินเล่นชมหมู่บ้าน และเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง LEKNES (65 กิโลเมตร) อีกหนึ่งเมืองสวยอันขึ้นชื่อของหมู่เกาะ LOFOTEN นำท่านเดินเล่นชมเมือง และเก็บภาพความประทับใจ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควรจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองสโววาร์ (SVOLVAER) (70 กิโลเมตร)ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านสัมผัสประสบการณ์ ตามล่าแสงเหนือ โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางเพื่อหาบริเวณที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง เหมาะแก่การชมปรากฏการณ์แสงเหนือ โดยนำท่านไปยังบริเวณที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือมากที่สุดในค่ำคืนนั้น ทั้งนี้ท่านควรนำเครื่องกันหนาวติดตัวไปด้วยระหว่างเดินทาง สำหรับลงจากรถเพื่อถ่ายรูปกับแสงเหนือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการตามหาแสงเหนือ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร 

นำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม THON LOFOTEN : Torget, 8300 Svolvær, Norway. TEL : +47 76 04 90 00. https://www.thonhotels.no/hoteller/norge/svolvar/thon-hotel-lofoten(หมายเหตุ : ทางโรงแรม THON LOFOTEN สามารถยืนยันการจองได้เฉพาะห้องเตียงใหญ่ Double Bed ทางบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้)

5

วันที่ห้าของการเดินทาง

สโวเวอร์ – นาร์วิค – ชมเมือง – รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล – กระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET พร้อมรับประทานอาหารค่ำ และชมแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหารเช้านำท่านเดินทางสู่ผ่านถนนเส้นทาง E10 เส้นทางสายธรรมชาติให้ท่านได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพอันงดงามตลอดสองข้างทางสู่ เมืองนาร์วิค (NARVIK) (240 กิโลเมตร) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดยสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากในช่วงฤดูหนาว อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการดูแสงเหนือ พร้อมกับแนวชายฝั่งฟยอร์ดและวิวภูเขาที่รายล้อมเมืองอย่างสวยงาม อีกทั้งยังเป็นเมืองที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเสด็จประพาสอีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึง เมืองนาร์วิค

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติอบิสโก (ABISKO NATIONAL PARK) (80 กิโลเมตร) เพื่อนั่ง รถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE TRAIN) หนึ่งในเส้นทางรถไฟที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดในโลกที่วิ่งระหว่างเมืองคิรูน่า(KIRUNA) ประเทศสวีเดนและเมืองนาร์วิก (NARVIK) ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างทางท่านจะเดินทางผ่านทั้งลานสกี ป่าไม้ และชายฝั่งทะเล และยังโอกาสได้เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆในขณะที่เดินทาง อาทิเช่า การชมแสงเหนือ ในช่วง POLAR NIGHT ได้อีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองนาร์วิก

15.59 น. ออกเดินทางสู่ เมืองนาร์วิก (NARVIK) โดยรถไฟสายอาร์คติคเซอร์เคิล

17.45 น. เดินทางถึง เมืองนาร์วิก (NARVIK)จากนั้นนำท่าน ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา NARVIKFJELLET 

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารบนยอดเขา NARVIKFJELLET

(หมายเหตุ : ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายการ หากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขา โดยไม่สามารถแจ้งให้ทราบได้ล่วงหน้า )

จากนั้นนำท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ โดยการชมแสงเหนือบนยอดเขา NARVIKJELLET บนความสูง 656 เมตรจากระดับน้ำทะเล ให้ ท่านได้ชมแสงเหนือจากจุดชมวิวบนยอดเขา หรือในภัตตาคารที่ท่านจะสามารถชมวิวเมืองนาร์วิคจากมุมสูงยามค่ำคืน นำท่านชม ปรากฏการณ์แสงเหนือและดวงดาวนับร้อยที่ปรากฏเหนือเมืองนาร์วิค เป็นประสบการณ์อันน่าประทับใจ อิสระให้ท่านถ่ายรูปและชมแสงเหนือ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรมที่พัก SCANDIC NARVIK : Kongensgate 33, 8514 Narvik,Norway. TEL : +47 76 96 14 00. https://www.scandichotels.no/hotell/norge/narvik/scandic-narvik 

6

วันที่หกของการเดินทาง

นาร์วิค – ทรอมโซ – ชมเมือง – ขับ SNOWMOBILE ตามหาแสงเหนือ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองทรอมโซ (TROMSO) (250 กิโลเมตร) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของนอร์เวย์อยู่ในเขตมณฑลทรอมทางตอนเหนือของนอร์เวย์และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองใหญ่ที่สุด ในเขตอาร์คติกเซอร์เคิล (ARCTIC CIRCLE) อีกด้วย จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองทรอมโซ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทาง วัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด นำท่านเข้าชม  มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 อีกทั้งยังมีโครงสร้างโดดเด่นซึ่งได้รับแรงบันดาลใจ ในการสร้างมากจากสภาพภูมิทัศน์ในแบบภาคเหนือของนอร์เวย์ มหาวิหารอาร์คติกยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเมืองทรอมโซ เพราะเป็นบริเวณที่นักท่องเที่ยวสามารถชมแสงเหนือได้อย่างสวยงามอีกด้วย

นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ขั้วโลก (POLAR MUSEUM) อีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่ อยู่ในอาคารไม้สีแดง ตั้งอยู่บนท่าเทียบเรือ เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830 ภายในมีการจัด แสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค การสำรวจขั้วโลก รวมไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขตอาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขั้วโลก แมวน้ำ และสิงโตทะเล จากนั้นให้ท่านได้พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านทำกิจกรรมอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวแบบตะลุยหิมะด้วยการ ขับขี่สโนว์โมบิล (SNOWMOBILE) พาหนะที่คล่องตัวที่สุดในการเดินทางบนหิมะหรือน้ำแข็ง โดยท่านจะได้รับคำแนะนำในการขับขี่ที่ถูกต้อง สนุกสนานและปลอดภัย จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และชำนาญเส้นทาง โดยทางบริษัท ฯ จะมีการจัดเตรียมเครื่องกันหนาวให้ท่านอย่างครบถ้วนตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า นำท่านสนุกสนานกับการ ขับขี่สโนว์โมบิล ไปบนทุ่งน้ำแข็งกว้าง และหากท้องฟ้าโปร่งท่านอาจจะมีโอกาสได้มองเห็นแสงเหนือ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO : Sjøgata 7, 9259 Tromsø,Norway. TEL : +47 77 60 00 00. https://www.radissonblu.com/en/hotel-tromso

7

วันที่เจ็ดของการเดินทาง

ทรอมโซ – ล่องเรือชมวาฬ – ชมเมืองเช้า รับประทานอาหาร

เช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมวาฬ ลัดเลาะไปตามชายฝั่งฟยอร์ดของเมืองทรอมโซ ในช่วงฤดูหนาว เมื่อฝูงปลาเฮอร์ริ่ง (HERRING) ซึ่งเป็นอาหารของวาฬนานาชนิด มารวมตัวกันอยู่ที่ชายฝั่งของเมืองทรอมโซเป็นโอกาสเหมาะของการล่องเรือชมวาฬ โดยท่านจะสามารถพบเห็น วาฬหลังค่อม (HUMPBACK WHALE) วาฬเพชฌฆาต (KILLER WHALE) และวาฬฟิน (FIN WHALE) ตามธรรมชาติ เริงร่าอยู่ในทะเล กำลังกินปลาตัวเล็กตัวน้อยเป็นอาหารบ้างก็ว่ายเล่นกับคลื่นลม บ้างก็ว่ายเล่นกับแสงเหนือ ในวันท้องฟ้าสีดำสนิทหรือสีฟ้าเข้ม

ในช่วง POLAR NIGHT ของเมืองทรอมโซ ถือเป็นประสบการณ์อันล้ำค่าของนักท่องเที่ยวที่พบเห็น เรือจะนำท่านล่องไปบริเวณต่างๆ ที่ได้รับแจ้งว่ามีวาฬ ให้ท่านได้ถ่ายรูป และชื่นชมกับบรรยากาศโดยรอบ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

(ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่บริษัทเรือยกเลิกให้บริการ  อันเนื่องมาจากสภาพภูมิอากาศไม่เอื้ออำนวยทาง บริษัทจะจัดหากิจกรรมอย่างอื่น เพื่อเป็นการทดแทน)

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟ่ต์ NEW YEAR’S EVE BUFFET ณ ภัตตาคารภายในโรงแรมที่พัก จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU HOTEL TROMSO

8

วันที่แปดของการเดินทาง

ทรอมโซ – นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ไปหมู่บ้านชาวซามิ – ออสโล

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นให้ท่านได้มีโอกาสเปิดประสบการณ์ใหม่ที่ท่านจะต้องประทับใจไม่รู้ลืมด้วยการ นั่งรถลากเลื่อนโดยกวางเรนเดียร์ (REINDEER-SLEDDING) ยานพาหนะของซานตาครอส เพื่อไปยังหมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองทรอมโซ ระหว่างทางไกด์ท้องถิ่นที่เป็นชาวซามิจะบอกเล่าเกี่ยวกับประวัติและการตั้งถิ่นฐานของชาวซามิในเขตแลปแลนด์ (LAPLAND)

เมื่อเดินทางถึง ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจมของชาวซามิ (LAVVO) บริการท่านด้วยซุปร้อนๆ ที่เรียกว่า BIDUS ทำจากเนื้อสัตว์ มันฝรั่งและแครอท ใช้สำหรับในการแต่งงาน เสริฟพร้อมกับขนมปัง และพร้อมชมการแสดงพื้นเมืองของชาวซามิ จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

บ่าย รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงออสโล (OSLO) โดย สายการบินนอร์วีเจียน เที่ยวบิน SK 4423

18.05 น. เดินทางถึง กรุงออสโล (OSLO) นครหลวงแห่งนอร์เวย์ เมืองสวยในเขตชายฝั่งทะเลแบบฟยอร์ดของ ยุโรปเหนือ ที่มีบรรยากาศงดงามด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยที่มีอยู่มากมาย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA : Holbergs gate 30, 0166 Oslo,Norway. TEL : +47 23 29 30 00. https://www.radissonblu.com/en/scandinaviahotel-oslo 

9

วันที่เก้าของการเดินทาง

ออสโล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่าน ชมเมืองออสโล ผ่านชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

จากนั้นนำท่าน เข้าชมพิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (VIKING SHIP MUSEUM) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือในชีวิตประจำวันที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปี

นำท่าน เข้าชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรนต่อสู้ของมนุษย์ชาติซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชม

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจบริเวณย่านคาร์ลโจฮันเกท (KARL JOHANS GATE) เป็นแหล่งช้อปปิ้งที่เลื่องชื่อของเมืองออสโลสินค้าของฝากที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว คือ เครื่องครัว พวงกุญแจเป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม สินค้าและของที่ระลึกต่างๆที่ขายกันในประเทศนี้จะมีราคาค่อนข้างสูงเนื่องจากนอร์เวย์เป็นประเทศที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในโลกประเทศหนึ่งจนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โรงแรม RADISSON BLU SCANDINAVIA : Holbergs gate 30, 0166 Oslo,Norway. TEL : +47 23 29 30 00. https://www.radissonblu.com/en/scandinaviahotel-oslo 

10

วันที่สิบของการเดินทาง

ออสโล – กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม พักผ่อนอิริยาบถตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเมืองออสโล

14.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพ ฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 955

11

วันที่สิบเอ็ดของการเดินทาง

ออสโล – กรุงเทพ

06.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…..

***** ท่องเที่ยวกับเร้นจ์ ฯ มั่นใจไม่ผิดหวัง *****

การอนุมัติวีซ่าเป็นเอกสิทธิ์ของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลาง และคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครวีซ่าทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่า ไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าสมัครวีซ่าไม่ว่าในกรณีใดๆ ก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าทุกกรณี

**การตามล่าหาแสงเหนือ ไม่อาจยืนยันได้แน่นอน ว่าท่านจะพบเห็นแสงเหนือทุกครั้งที่ออกเดินทาง เนื่องจากการเห็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินั้น ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย การเกิดแสงเหนือ ต้องขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ สภาพท้องฟ้า ก้อนเมฆ และค่าชี้วัดการสั่นสะเทือนของสนามแม่เหล็กโลก (KP INDEX) ซึ่งค่า KP จะมีความแน่นอนต่อเมื่อเช็คค่าชี้วัด 2-3 ชั่วโมงล่วงหน้าเท่านั้น**

หมายเหตุ บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงราคากรณี ผู้ร่วมเดินทางน้อยกว่า 20 ท่าน

อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจรตามที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พักที่ระบุในรายการ / ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ / ค่าวีซ่า
• ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญงาน คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
• ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท เงื่อนไขตามกรมธรรม์
• ค่าพนักงานยกกระเป๋าในโรงแรม 1 ใบ/ท่าน/โรงแรม (***เฉพาะโรงแรมที่มีบริการพนักงานยก กระเป๋าในช่วงปีใหม่***)• ค่าทิปคนขับรถ• น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด / คน / วัน 

อัตรานี้ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %   และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
• ค่าทิปหัวหน้าทัวร์คนไทย  

การจอง และชำระเงิน กรุณาส่งสำเนา PASSPORT หน้าแรก แฟกซ์มายังบริษัทฯ พร้อมชำระเงินค่ามัดจำ  ท่านละ 50,000 บาท สำหรับส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชำระก่อนการเดินทาง 30 วัน

(หากไม่ชำระภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ยินดีให้บริษัทฯทำการยกเลิกและยินยอมให้ยึดเงินมัดจำทันที)

การไม่รับจองทัวร์ :  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับจองทัวร์สำหรับลูกค้าดังต่อไปนี้
• เด็กที่มีอายุระหว่างแรกเกิดถึง 2 ขวบ
• ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้วีลแชร์ หรือ ไม้เท้า
• ผู้เดินทางที่บ่งบอกการเป็นบุคคลไร้ความสามารถ 

หมายเหตุ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย จนไม่อาจแก้ไขได้ โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
• หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะไม่ รับผิดชอบต่อค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้ว ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
• สตรีมีครรภ์ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อการตรวจสอบขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง
• บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง กระเป๋าใบเล็ก หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง

การยกเลิก *** กรณีที่ท่านจองและจ่ายค่ามัดจำแล้วมีการยกเลิก (ก่อนเงื่อนไขตามกำหนดวันที่ทำการยกเลิกด้านล่าง) บริษัทฯ ขอคิดค่าทำงานท่านละ 1,000.- บาท พร้อมด้วยค่าใช้จ่ายอย่างอื่นตามความเป็นจริง (ถ้ามี) ***

• ยกเลิกก่อน 31-60 วันทำการ เก็บ 50% ของค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 15-30 วันทำการ เก็บค่ามัดจำทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน 8-14 วันทำการ เก็บ 50% ของค่าทัวร์ทั้งหมด
• ยกเลิกก่อน  1-7 วันทำการ เก็บ 100% ของค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ : บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเว้นเงื่อนไขในการยกเลิกการเดินทางตามกำหนดวันที่ระบุข้างต้น ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ และขอคิดค่าใช้จ่ายในการยกเลิกตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นช่วง Peak Period  ทางโรงแรม , สายการบิน และบริษัทรถโค้ช ฯลฯ ค่อนข้างแน่น และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายล่วงหน้า 100%  ซึ่งไม่สามารถทำการยกเลิกได้

การโอนเงิน ผ่านธนาคาร บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด
ธนาคารกรุงเทพฯ / สาขาโชคชัย 4 / บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 230-0-19191-9

เมื่อท่านจองทัวร์และชำระค่ามัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในเงื่อนไขและรายละเอียดที่ทางบริษัทแจ้งไว้ทั้งหมด

*** บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ อันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน เหตุการณ์ทางการเมือง สภาพดินฟ้าอากาศ การปฏิเสธการเข้าเมือง การโดนกักตัว หรือถูกส่งตัวกลับ โดยการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ทั้งนี้บริษัทฯ จะยืดถือผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ ***