ทัวร์เต็ม !
สายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์
แอฟริกาใต้
ทัวร์เต็ม !

ทัวร์แอฟริกา : LUXURY MOROCCO 11 วัน (EK)

Colorful Of Morocco  สัมผัสอากาศสบายๆ
per person
9 – 19 เมษายน 2562
สายการบินเอมิเรตส์ (EK)
โมร็อกโก
ทัวร์เต็ม !

ทัวร์แอฟริกา : GRAND AFRICA 12 DAYS (KQ/SW)

พักผ่อนท่ามกลางความหลากหลายของธรรมชาติ
per person
เคนย่าแอร์เวย์
แอฟริกาใต้
ทัวร์เต็ม !

ทัวร์แทนซาเนีย : แกรนด์แทนซาเนีย 10 วัน (KQ)

อุทยานแห่งชาติทะเลสาบมานยารา เขตอนุรักษ์โงรงโกโร อุทยานแห่งชาติเซเรงเกติ แซนซิบาร์ GREAT MIGRATION SERENGETI NATIONAL PARK NGORONGORO CONSERVATION AREA
per person
แทนซาเนีย