ทัวร์อเมริกาเหนือ : CANADA-WEST AMERICA 14 วัน (CX)

แคนาดา อเมริกาตะวันตก 2 ประเทศ 5 รัฐ 2 เมืองใหญ่ 7
per person
28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2562
คาเธย์แปซิฟิก (CX)
แคนาดา