ทัวร์เต็ม !
สายการบินไทย (TG)
นอร์เวย์

ทัวร์ยุโรป : ARCTIC NORWAY – FINLAND 12 วัน (TG/SK/WF) THE NORTH CAPE + KING CRAB SAFARI

ออสโล – บอร์โด - เกาะลอฟโฟเทน - เรนเน - นาร์วิค – นอร์ดคอสบอตน์ – อัลต้า
per person
4 – 15 กันยายน 2561
สายการบินไทย (TG)
นอร์เวย์ – ฟินแลนด์