09 – 18 ตุลาคม 2562
เคนย่าแอร์เวย์
แอฟริกาใต้

ทัวร์แอฟริกา : GRAND AFRICA 12 DAYS (KQ/SW)

พักผ่อนท่ามกลางความหลากหลายของธรรมชาติ
per person
9 – 20 กรกฎาคม 2562
เคนย่าแอร์เวย์
แอฟริกาใต้