ทัวร์เต็ม !

ทัวร์เอเชีย : เปิดประตูสู่ปากีสถาน 9 วัน TG

นำท่านเดินทางสู่เส้นทางแห่งอารยะธรรม เส้นทางการค้าและพรมแดนสูงที่สุดในโลก
per person
การบินไทย (TG)
ปากีสถาน