ทัวร์เอเชีย : CLASSIC JORDAN 7 วัน (RJ)

“จอร์แดน” มหานครหลากวัฒนธรรมผสมผสานสีสันหลายยุคสมัย
5.00 / 1 review
per person
18 – 24 ตุลาคม 2562
สายการรอยัลจอร์แดเนียล (RJ)
จอร์แดน

ทัวร์เอเชีย : CLASSIC JORDAN 7 วัน (RJ)

“จอร์แดน” มหานครหลากวัฒนธรรมผสมผสานสีสันหลายยุคสมัย
per person
30 เมษายน – 06 พฤษภาคม 2562
สายการรอยัลจอร์แดเนียล (RJ)
จอร์แดน

ทัวร์เอเชีย : CLASSIC JORDAN 7 วัน (RJ)

อัมมาน – มาดาบา – เพตรา – วาดิรัม – เดดซี – อัจลุน – เจราช 
per person
4 – 10 ธันวาคม 2561
จอร์แดน