Home / About Us
 
 
           
 

 

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
  บริษัท เร้นจ์ อินเตอร์เนชั่นแนล แทรเวล จำกัด (REIGN INTERNATIONAL TRAVEL CO.,LTD.)
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวเลขที่  11/1369 ก่อตั้งขึ้น  เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2540 โดยมี
นายแพทย์ชลิต ชัยประสาธน์  เป็นที่ปรึกษาอาวุโส บริหารงานโดย คุณกรกฎ แสงวรรณ์ เป็นกรรม
การผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ทางด้าน การจัดทัวร์  ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า
18 ปี  ปัจจุบันบริษัทฯ  มีพนักงานและบุคลากรทั้งสิ้น 30 ท่าน  ให้บริการการท่องเที่ยวครบวงจร
อาทิ บริการทางด้านทัวร์ต่างประเทศ  ทัวร์ในประเทศสำรองห้องพักโรงแรมทั่วโลก บริการด้านตั๋ว
เครื่องบิน บริการจัดกลุ่มทัวร์แบบส่วนตัว

ด้วย  ประสบการณ์การประกอบธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานมากกว่า 12 ปี ได้รับการ
เชื่อถือในบริการจากบริษัททั้งในและต่างประเทศ บริษัทเร้นจ์ฯ เป็นสมาชิกของ   IATA,   TTAA,
และ ททท. มีโดยเราเป็นสมาชิกของ IATA และเป็น BSP AGENT  ให้คำปรึกษาและรับทำ VISA
รวมทั้ง   มีทีมงานมัคคุเทศก์ที่มีประสบการณ์    ด้วยตระหนักว่า    เรามุ่งเน้นที่จะให้บริการทัวร์ที่มี
คุณภาพดีเยี่ยม เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่สุด คุ้มค่าเงินในการท่องเที่ยว
 
         
         
    ผลงานบางส่วนของการให้บริการทัวร์ของบริษัทฯ เร้นจ์ที่ผ่านมา  
         
    1. ทัวร์สำหรับกลุ่มนักศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
      โปรแกรมทัวร์ อังกฤษ - ฝรั่งเศส  
    2. ทัวร์สำหรับองค์การโทรศัพท์  
      โปรแกรมทัวร์เยอรมัน-ออสเตรีย-สโลเวเนีย-อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส  
    3. ทัวร์สำหรับองค์การโทรศัพท์  
      โปรแกรมทัวร์อิตาลี-สวิส-ฝรั่งเศส-เนเธอร์แลนด์-อังกฤษ  
    4. ทัวร์สำหรับกระทรวงสาธารณสุข  
      โปรแกรมทัวร์สวีเดน - ฟินแลนด์  
    5. ทัวร์สำหรับบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์ประเทศ ญี่ปุ่น  
    6. ทัวร์สำหรับบริษัท ชุมชนเภสัชกรรม จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์คุนหมิง / ปักกิ่ง / ยุโรป / ออสเตรเลีย  
    7. ทัวร์สำหรับคณะผู้บริหารระดับสูงของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ  
      โปรแกรมทัวร์ดูงานประเทศออสเตรเลีย  
    8. ทัวร์สำหรับสมาคมผู้เปลี่ยนอวัยวะแห่งประเทศไทย  
      โปรแกรมทัวร์ทัวร์ฮังการี-ออสเตรีย-สวิตเซอร์แลนด์  
    9. ทัวร์สำหรับโรงพยาบาลเจตนิน  
      โปรแกรมทัวร์ทัศนศึกษา และสัมมนา ณ ประเทศ ญี่ปุ่น / ฝรั่งเศส / รัสเซีย / เชค / ฮ่องกง / แอฟริกาใต้  
    10. ทัวร์สำหรับบริษัท 124 COMMUNICATION  
      โปรแกรมทัวร์ประเทศ ตุรกี  
    11. ทัวร์สำหรับองค์การเภสัชกรรม และสำนักงานประกันสังคม  
      โปรแกรมทัวร์สหรัฐอเมริกา – ฮาวาย  
    12. ทัวร์สำหรับบริษัท เชฟโรเลต ประเทศไทย จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว ณ กรุงปักกิ่ง  
    13. ทัวร์สำหรับผู้บริหารระดับสูงของธนาคารกรุงเทพ  
      โปรแกรมทัวร์ประเทศ อิตาลี  
    14. ทัวร์สำหรับบริษัท ดีทแฮล์ม จำกัด นำคณะแพทย์  
      โปรแกรมทัวร์ประชุม และสัมมนาที่เวียดนาม / ญี่ปุ่น / จีน  
    15. ทัวร์สำหรับคณะอาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
      โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยว ณ ประเทศโปแลนด์ เชค เยอรมนี  
    16. ทัวร์สำหรับบริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์สวิตเซอร์แลนด์-ฝรั่งเศส-อิตาลี  
    17. ทัวร์สำหรับบริษัท ออร์กานอน ประเทศไทย จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์นำพนักงานท่องเที่ยวยุโรปหลายประเทศ  
    18. ทัวร์สำหรับบริษัท ซารา ลี ประเทศไทย จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์พักผ่อน ณ ประเทศแอฟริกาใต้  
    19. ทัวร์สำหรับบริษัท BROTHER COMMERCIAL (THAILAND) CO., LTD  
      โปรแกรมทัวร์ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น  
    20. ทัวร์สำหรับWISE ENTERPRISE CO., LTD.  
      โปรแกรมทัวร์นำพนักงานท่องเที่ยวฮ่องกง-เซินเจิ้น  
    21. ทัวร์สำหรับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  
      โปรแกรมทัวร์นำสมาชิกของสหกรณ์ท่องเที่ยวประเทศ เวียดนาม  
    22. ทัวร์สำหรับชมรมพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ (ปูนซีเมนต์ไทย)    
      โปรแกรมทัวร์นำสมาชิกชมรมท่องเที่ยวมาเก๊า จู่ไห่ กวางเจา  
    23. ทัวร์สำหรับบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์พักผ่อน ณ.ประเทศสวิส-ฝรั่งเศส  
    24. ทัวร์สำหรับตัวแทนจำหน่ายบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด  
      โปรแกรมทัวร์ท่องเที่ยวนิวซีแลนด์ เกาะใต้ 7 วัน